Sunnyvale CC


# Team Name Captain Vice Captain
1 Sunnyvale Baca
()
Abhishek Bhagavatula Vibhav 2c826592 Sunnyvale Baca
2 Sunnyvale CC
(2017 - 2017 Summer League - 45)
Sunder Sarangan Verified Abhishek Mendhekar Verified Sunnyvale CC
3 Sunnyvale CC
(2017 - 2017 Summer League - T20)
Gireesh Subramanya Verified Deepak Kamalanathan Verified Sunnyvale CC
4 Sunnyvale CC
(2017 - 2017 Winter League - 25 Over)
Sparshith Gowda Verified Sathy Arumugam Verified Sunnyvale CC
5 Sunnyvale CC
(2018 - 2018 Summer League 45 Over)
Hari Chirra Verified Shashank Belvadi Verified Sunnyvale CC
6 Sunnyvale CC
(2018 - 2018 Summer League T20)
Deepak Kamalanathan Verified Vipul Bhatnagar Verified Sunnyvale CC
7 Sunnyvale CC
(2018 - 2018 - 2019 Winter League T25)
Sparshith Gowda Verified Sathy Arumugam Verified Sunnyvale CC
8 Sunnyvale CC
(2019 - 2019 Winter League T25)
Anoop Krishnan Verified Sparshith Gowda Verified Sunnyvale CC


Abhishek Mendhekar Verified

Batsman
View Profile

Anoop Krishnan Verified

Wicket Keeper
View Profile

Arjun Bhatia Not Verified

All Rounder
View Profile

Irfan Ali Uppu Verified

Bowler
View Profile

Kunal Chakraborti Verified

All Rounder
View Profile

Megharaj Bhosale Verified

All Rounder
View Profile

Nachiketh Gutti Verified

All Rounder
View Profile

Pratyush Tallapragad Verified

Batsman
View Profile

Praveen Kumar C P Verified

Wicket Keeper
View Profile

Raj Badoni Verified

All Rounder
View Profile

Ranjith Lokesh Verified

All Rounder
View Profile

Rohit Zawar Verified

All Rounder
View Profile

Sathy Arumugam Verified

All Rounder
View Profile

Saurabh Kataria Verified

Batsman
View Profile

Shripal Modani Verified

Batsman
View Profile

Shripal Modani Not Verified

All Rounder
View Profile

Sid Matani Not Verified

All Rounder
View Profile

Siddarth Matani Verified

All Rounder
View Profile

Sparshith Gowda Verified

All Rounder
View Profile

Srihari Dasarathy Verified

Batsman
View Profile

Srikanth Mohan Not Verified

All Rounder
View Profile

Srini Salvar Not Verified

All Rounder
View Profile

Srinivas Salver Verified

All Rounder
View Profile

Sunder Sarangan Not Verified

All Rounder
View Profile

Suyog Patil Verified

All Rounder
View Profile

Vatsal Vaghela Not Verified

All Rounder
View Profile

Vrr Makki Not Verified

All Rounder
View Profile

Yashveer Arya Verified

Bowler
View Profile