# Player

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Gowhar Reshi
 MCCA
6 6 1 233 235 46.60 99.15 114 1 0 1 1 0 12 17
2 Santhosh Lelsani
 Thunderbolts Lions
6 6 1 231 213 46.20 108.45 77 0 1 3 0 0 13 7
3 Sudhanshu Mahajan
 San Jose Everyoung CC
5 5 1 221 199 55.25 111.06 93 0 1 2 1 0 10 12
4 Sourabh Dargan
 TMCC
6 6 0 209 203 34.83 102.96 61 0 0 2 2 0 3 18
5 Keyshore Patel
 TMCC
5 5 1 209 234 52.25 89.32 89 0 2 2 1 0 1 16
6 Naqqash Haider
 MCCA
6 6 1 196 260 39.20 75.38 64 0 0 1 3 0 3 21
7 Majid (Senior) Mohammad
 CA Eagles - Gold
3 2 2 194 228 85.09 124 1 0 1 0 0 3 18
8 Sheraz Babar
 Thunderbolts Niners
4 4 0 192 178 48.00 107.87 100 1 0 1 1 0 2 13
9 Sundeep Khandpur
 TMCC
4 4 1 192 243 64.00 79.01 63 0 0 3 0 0 4 12
10 Saini Ricky
 San Jose Demons CC
7 7 0 189 247 27.00 76.52 75 0 1 2 0 0 9 12
11 Vikram Virk
 San Jose Demons CC
7 7 0 189 284 27.00 66.55 77 0 1 1 2 0 4 11
12 Prodyut Sampath
 Hayward Lions
6 6 0 176 264 29.33 66.67 107 1 0 0 0 0 0 12
13 Waqas Zarif
 Thunderbolts Niners
3 3 1 171 60 85.50 285.00 130 1 0 0 1 1 14 9
14 Natwar Agrawal
 EYCA Yuva
5 5 1 168 205 42.00 81.95 73 0 0 2 1 1 0 12
15 Singh Tushar
 MCCA
5 5 0 167 153 33.40 109.15 64 0 0 2 1 0 6 16
16 Harpreet Singh
 San Jose Demons CC
7 7 1 161 249 26.83 64.66 52 0 0 1 2 1 0 11
17 Awais Durani
 San Jose Everyoung CC
5 5 1 144 129 36.00 111.63 64 0 0 1 2 0 6 8
18 Kitty Johal
 San Jose Demons CC
6 6 1 144 210 28.80 68.57 68 0 0 1 1 1 2 14
19 Anshul Pratap Singh
 Thunderbolts Niners
4 4 1 142 137 47.33 103.65 82 0 1 1 1 1 4 7
20 Junaid Aziz
 Thunderbolts Lions
4 4 0 138 212 34.50 65.09 67 0 0 2 0 0 2 12
21 Sandeep Reddy
 CA Eagles - Gold
6 6 0 132 184 22.00 71.74 61 0 0 1 1 0 0 8
22 Raghavendar v
 CA Eagles - Gold
5 5 0 122 127 24.40 96.06 49 0 0 0 2 0 2 10
23 Piyush Dwivedi
 Hayward Lions
6 6 1 122 211 24.40 57.82 41 0 0 0 3 0 0 9
24 Iftikhar Khan
 San Jose Everyoung CC
6 5 0 120 124 24.00 96.77 55 0 0 1 1 0 3 7
25 Deepak Verma
 San Jose Everyoung CC
4 4 0 119 90 29.75 132.22 62 0 0 1 1 0 4 10
26 Umer Zeeshan Ashraf
 MCCA
2 2 0 118 146 59.00 80.82 106 1 0 0 0 0 0 16
27 Pratyush Tallapragada
 Sunnyvale CC
5 5 0 105 133 21.00 78.95 36 0 0 0 2 0 0 14
28 Darsh Trivedi
 EYCA Yuva
5 5 1 104 175 26.00 59.43 82 0 1 1 0 0 0 12
29 Pratham Kataria
 San Jose Everyoung CC
6 5 0 103 248 20.60 41.53 57 0 0 1 1 0 0 3
30 Rohan Shah
 Sunnyvale CC
6 6 0 101 208 16.83 48.56 33 0 0 0 2 0 2 9
31 Deep Singh
 San Jose Everyoung CC
6 6 0 100 121 16.67 82.64 40 0 0 0 1 0 4 9
32 Kunal Mali
 Thunderbolts Lions
4 4 1 100 151 33.33 66.23 40 0 0 0 2 0 0 9
33 Raj Badoni
 Sunnyvale CC
4 4 0 99 133 24.75 74.44 59 0 0 1 1 0 2 5
34 Teja Tmcc
 TMCC
5 5 1 98 104 24.50 94.23 36 0 0 0 2 1 1 8
35 Shashank Belvadi
 Sunnyvale CC
7 7 0 91 210 13.00 43.33 31 0 0 0 1 0 0 3
36 Kulpreet Singh
 San Jose Demons CC
7 7 1 87 98 14.50 88.78 33 0 0 0 1 2 3 7
37 Anand Srinivasan
 Sunnyvale CC
6 6 0 87 164 14.50 53.05 48 0 0 0 1 0 0 4
38 Harish Choudhary
 EYCA Yuva
2 2 0 84 82 42.00 102.44 42 0 0 0 2 0 0 12
39 Venkatesh Sirangu
 Thunderbolts Niners
3 3 1 84 101 42.00 83.17 40 0 0 0 2 0 1 7
40 Rohit Malhotra
 MCCA
6 5 0 84 106 16.80 79.25 45 0 0 0 1 2 2 9
41 Achal Lute
 CA Eagles - Gold
3 3 0 84 119 28.00 70.59 65 0 0 1 0 0 1 5
42 Angad Arora
 CA Eagles - Crowns
3 3 0 84 148 28.00 56.76 52 0 0 1 1 1 1 2
43 Ashok Singh
 San Jose Demons CC
6 6 1 82 92 16.40 89.13 42 0 0 0 2 2 3 9
44 Bilal Shahabuddin
 San Jose Everyoung CC
6 6 0 82 194 13.67 42.27 27 0 0 0 1 1 0 5
45 Rudy California Eagles
 CA Eagles - Crowns
3 3 1 80 65 40.00 123.08 44 0 0 0 2 0 2 10
46 Mahmood Faisal
 Stockton Thunder
4 4 0 80 122 20.00 65.57 41 0 0 0 2 1 3 6
47 Nikunj Mehta
 Thunderbolts Niners
3 3 0 78 115 26.00 67.83 52 0 0 1 0 0 0 5
48 Vicky Singh
 San Jose Everyoung CC
7 7 3 77 55 19.25 140.00 43 0 0 0 1 2 5 6
49 Gary Graham
 EYCA Yuva
2 2 0 76 68 38.00 111.76 58 0 0 1 0 0 4 8
50 Randhir Brar
 Hayward Lions
7 7 0 75 168 10.71 44.64 23 0 0 0 0 1 0 5
51 Dhruv Kulshrestha
 Thunderbolts Niners
4 3 0 74 123 24.67 60.16 51 0 0 1 0 1 0 2
52 Sivateja Gujjalapati
 Hayward Lions
3 3 0 72 75 24.00 96.00 45 0 0 0 1 0 1 5
53 Umang Parikh
 CA Eagles - Gold
2 2 0 72 82 36.00 87.80 41 0 0 0 2 0 1 8
54 Arya Venkatesh
 EYCA Yuva
5 5 1 69 151 17.25 45.70 24 0 0 0 0 0 0 2
55 Raman Singh
 San Jose Everyoung CC
3 3 0 66 79 22.00 83.54 34 0 0 0 1 0 2 1
56 Kamal Klair
 TMCC
5 5 2 65 142 21.67 45.77 47 0 0 0 1 1 1 4
57 Love Deep
 TMCC
5 5 3 64 60 32.00 106.67 38 0 0 0 1 0 0 9
58 Raghu Varakala
 Thunderbolts Lions
6 6 2 63 68 15.75 92.65 25 0 0 0 1 1 1 4
59 Bhushan Gopala
 Thunderbolts Lions
5 5 0 63 82 12.60 76.83 52 0 0 1 0 2 0 4
60 Kulwant Virdi
 San Jose Demons CC
7 6 0 62 108 10.33 57.41 22 0 0 0 0 1 0 5
61 Devesh Singh
 CA Eagles - Gold
4 4 1 61 64 20.33 95.31 26 0 0 0 1 1 0 7
62 Karamvir Singh
 TMCC
5 4 0 60 67 15.00 89.55 20 0 0 0 0 0 2 6
63 Hari Chirra
 Sunnyvale CC
5 5 0 60 97 12.00 61.86 30 0 0 0 1 0 0 5
64 Rahul Vyas
 EYCA Yuva
3 3 2 59 95 59.00 62.11 29 0 0 0 2 0 0 8
65 Jag Singh
 TMCC
4 4 0 59 105 14.75 56.19 49 0 0 0 1 0 0 4
66 Abhishek Mendhekar
 Sunnyvale CC
4 4 0 58 93 14.50 62.37 49 0 0 0 1 1 0 4
67 Shyam Choudhari
 Hayward Lions
7 7 0 58 144 8.29 40.28 18 0 0 0 0 0 0 2
68 Adeel Bhatti
 MCCA
6 6 1 55 113 11.00 48.67 24 0 0 0 0 3 1 5
69 Ankur Makhija
 Thunderbolts Lions
2 2 0 54 35 27.00 154.29 45 0 0 0 1 0 2 6
70 Ramandeep Sharma
 San Jose Everyoung CC
6 5 0 54 77 10.80 70.13 25 0 0 0 1 0 1 5
71 Singh Saurabh
 CA Eagles - Gold
1 1 0 53 27 53.00 196.30 53 0 0 1 0 0 4 1
72 Jagdeepak Singh
 TMCC
6 5 0 53 65 10.60 81.54 26 0 0 0 1 0 2 3
73 Harneet Bal
 San Jose Demons CC
7 6 2 53 88 13.25 60.23 32 0 0 0 1 2 1 3
74 Gurvinder Dhami
 San Jose Everyoung CC
4 4 0 53 105 13.25 50.48 41 0 0 0 1 1 0 2
75 Govind Kohli
 Thunderbolts Niners
4 4 0 52 73 13.00 71.23 35 0 0 0 1 0 1 2
76 Redwan Kabir
 San Jose Everyoung CC
4 4 0 52 92 13.00 56.52 33 0 0 0 1 1 0 6
77 Bilal Sadaqat
 Thunderbolts Niners
2 2 0 51 52 25.50 98.08 50 0 0 1 0 0 3 5
78 Gurpreet Singh
 TMCC
6 5 1 51 71 12.75 71.83 26 0 0 0 1 0 4 1
79 Rajesh Shiggaon
 CA Eagles - Gold
6 5 0 51 102 10.20 50.00 18 0 0 0 0 0 0 4
80 Vamsee Tangirala
 Sunnyvale CC
7 7 1 51 124 8.50 41.13 10 0 0 0 0 0 0 2
81 Tushar Desai
 Hayward Lions
6 6 0 51 182 8.50 28.02 21 0 0 0 0 0 0 4
82 Praveen Kumaar Velu
 CA Eagles - Gold
4 3 0 50 46 16.67 108.70 22 0 0 0 0 0 1 3
83 Daljeet Singh
 EYCA Yuva
2 2 0 49 56 24.50 87.50 49 0 0 0 1 1 0 6
84 Ericson Pereira
 Thunderbolts Lions
4 4 0 48 75 12.00 64.00 39 0 0 0 1 1 1 2
85 Sumit Singh Arora
 CA Eagles - Crowns
2 2 0 47 80 23.50 58.75 34 0 0 0 1 0 0 3
86 Chitrajit Cj Chandrashekhar
 TMCC
3 3 0 47 92 15.67 51.09 30 0 0 0 1 0 0 3
87 Naveed Khan
 Stockton Thunder
1 1 1 46 35 131.43 46 0 0 0 1 0 0 8
88 Maththaiya Durai
 Thunderbolts Niners
2 2 0 46 45 23.00 102.22 42 0 0 0 1 0 1 2
89 Priyankar Padmanaban
 Sunnyvale CC
4 4 0 46 69 11.50 66.67 35 0 0 0 1 1 0 2
90 Abbas Akthar
 Stockton Thunder
4 4 0 46 100 11.50 46.00 28 0 0 0 1 1 1 2
91 Salman Qadir
 San Jose Everyoung CC
6 4 1 45 89 15.00 50.56 22 0 0 0 0 0 1 1
92 Krithik Varghese
 EYCA Yuva
3 3 0 45 106 15.00 42.45 17 0 0 0 0 0 0 3
93 Mehmood Khan
 Stockton Thunder
4 4 0 44 107 11.00 41.12 16 0 0 0 0 0 2 4
94 Deepak Ganesan
 TMCC
1 1 0 43 37 43.00 116.22 43 0 0 0 1 0 2 3
95 Sukrit Chopra
 Thunderbolts Niners
4 4 0 42 52 10.50 80.77 34 0 0 0 1 0 0 3
96 Saurabh Singh
 CA Eagles - Gold
2 2 0 42 74 21.00 56.76 33 0 0 0 1 0 0 2
97 Mandeep Saini
 San Jose Demons CC
6 5 1 41 74 10.25 55.41 15 0 0 0 0 0 0 1
98 Jatinder (Monu) Singh
 San Jose Everyoung CC
2 2 0 40 34 20.00 117.65 20 0 0 0 0 0 1 3
99 Govind (Senior) Kohli
 Thunderbolts Lions
2 2 0 40 41 20.00 97.56 40 0 0 0 1 1 1 2
100 Akul Saxena
 EYCA Yuva
3 3 0 40 70 13.33 57.14 24 0 0 0 0 0 1 1
101 Pranav Rao
 EYCA Yuva
2 2 0 39 86 19.50 45.35 28 0 0 0 1 0 0 3
102 Ali Sher
 Hayward Lions
1 1 0 37 56 37.00 66.07 37 0 0 0 1 0 0 4
103 Rahul Sharma
 TMCC
3 3 0 37 59 12.33 62.71 25 0 0 0 1 0 0 2
104 Rohan Shirke
 Hayward Lions
7 7 2 37 89 7.40 41.57 23 0 0 0 0 2 0 2
105 Rizwan Mirza
 Thunderbolts Niners
3 3 2 35 20 35.00 175.00 26 0 0 0 1 0 2 3
106 Sandeep (Flexi) Reddy
 CA Eagles - Crowns
2 2 0 35 72 17.50 48.61 35 0 0 0 1 1 1 0
107 Ranjeet Chhabra
 Hayward Lions
3 3 2 35 76 35.00 46.05 19 0 0 0 0 0 0 3
108 m Ali
 Stockton Thunder
4 4 1 34 38 11.33 89.47 17 0 0 0 0 0 2 2
109 Shridhar Bhalekar
 CA Eagles - Gold
4 4 2 34 62 17.00 54.84 16 0 0 0 0 0 0 4
110 Pandiarajan Subramani
 CA Eagles - Gold
1 1 0 33 61 33.00 54.10 33 0 0 0 1 0 0 5
111 Dev Thadani
 EYCA Yuva
4 4 0 33 107 8.25 30.84 14 0 0 0 0 0 0 0
112 Majid Mohammad
 CA Eagles - Crowns
4 4 0 32 67 8.00 47.76 14 0 0 0 0 1 0 4
113 Pardeep Bains
 San Jose Everyoung CC
4 4 2 31 57 15.50 54.39 17 0 0 0 0 1 0 3
114 Abhinav Padalia
 CA Eagles - Gold
5 5 1 30 47 7.50 63.83 17 0 0 0 0 2 0 2
115 Meva Dhami
 San Jose Everyoung CC
4 3 1 30 72 15.00 41.67 17 0 0 0 0 0 1 2
116 Venki Subramanian
 EYCA Yuva
5 5 3 30 80 15.00 37.50 20 0 0 0 0 1 0 4
117 Naushad Akhtar
 Stockton Thunder
3 3 0 29 94 9.67 30.85 15 0 0 0 0 0 0 1
118 Gurkirat Singh
 San Jose Demons CC
4 4 1 28 47 9.33 59.57 17 0 0 0 0 1 0 2
119 Monil Sanghavi
 Hayward Lions
5 4 1 28 62 9.33 45.16 15 0 0 0 0 0 0 2
120 Arshad Ali Kazmi
 Hayward Lions
7 6 0 28 70 4.67 40.00 16 0 0 0 0 2 0 1
121 Pranay Suri
 EYCA Yuva
1 1 0 27 24 27.00 112.50 27 0 0 0 1 0 1 1
122 p Suri
 EYCA Yuva
5 4 0 27 27 6.75 100.00 21 0 0 0 0 1 0 4
123 Asim Khan
 CA Eagles - Crowns
3 3 0 27 50 9.00 54.00 19 0 0 0 0 0 0 3
124 Demel Lord
 CA Eagles - Crowns
1 1 0 27 56 27.00 48.21 27 0 0 0 1 0 1 0
125 Srinath Srinivasan
 CA Eagles - Gold
5 5 0 25 82 5.00 30.49 12 0 0 0 0 0 0 2
126 Megharaj Bhosale
 Sunnyvale CC
1 1 0 24 21 24.00 114.29 24 0 0 0 0 0 0 3
127 Sharyar Khan
 Stockton Thunder
1 1 0 24 35 24.00 68.57 24 0 0 0 0 0 1 0
128 Vishwajeet Jadhav
 CA Eagles - Gold
5 5 2 23 21 7.67 109.52 11 0 0 0 0 0 1 0
129 Muffadal Lakadawala
 MCCA
2 2 1 23 25 23.00 92.00 20 0 0 0 0 0 2 0
130 Sunder Sarangan
 Sunnyvale CC
1 1 0 23 29 23.00 79.31 23 0 0 0 0 0 1 1
131 Sriram Rangarajan
 CA Eagles - Gold
1 1 1 21 18 116.67 21 0 0 0 0 0 1 2
132 Sumukh Divakar
 EYCA Yuva
1 1 0 21 26 21.00 80.77 21 0 0 0 0 0 0 2
133 Saeed Razaque
 MCCA
2 2 0 21 37 10.50 56.76 21 0 0 0 0 1 0 1
134 Sridharan Subramanian
 CA Eagles - Gold
1 1 0 21 40 21.00 52.50 21 0 0 0 0 0 0 1
135 Sanjay Vasudeva
 CA Eagles - Crowns
4 3 1 21 43 10.50 48.84 11 0 0 0 0 0 0 1
136 Abrar Ahmad
 MCCA
5 4 1 21 46 7.00 45.65 9 0 0 0 0 1 0 1
137 Tushar Singh
 MCCA
1 1 0 20 11 20.00 181.82 20 0 0 0 0 0 0 4
138 Ramandeep Singh
 Thunderbolts Niners
2 2 0 20 16 10.00 125.00 18 0 0 0 0 0 1 1
139 Chinmay Zanpure
 TMCC
1 1 0 20 28 20.00 71.43 20 0 0 0 0 0 1 1
140 Trinath Korrapati
 TMCC
3 3 0 20 31 6.67 64.52 11 0 0 0 0 0 0 1
141 Prit Bhullar
 San Jose Demons CC
3 2 1 20 44 20.00 45.45 14 0 0 0 0 0 0 2
142 Sayeram Umasankar
 MCCA
4 4 1 20 63 6.67 31.75 16 0 0 0 0 1 1 0
143 Karanvir Singh
 TMCC
1 1 0 19 27 19.00 70.37 19 0 0 0 0 0 1 0
144 Gagandeep Singh Cheema
 Thunderbolts Lions
1 1 0 19 27 19.00 70.37 19 0 0 0 0 0 0 0
145 Sanket Kulkarni
 Hayward Lions
4 4 1 19 32 6.33 59.38 8 0 0 0 0 0 0 1
146 Oniel Bhatti
 MCCA
5 4 0 19 57 4.75 33.33 8 0 0 0 0 0 0 1
147 Srikanth Lakkaraju
 Thunderbolts Lions
4 4 0 18 31 4.50 58.06 14 0 0 0 0 1 1 1
148 Aravind Ganesan
 CA Eagles - Crowns
3 3 2 18 37 18.00 48.65 12 0 0 0 0 1 0 1
149 Rahul Chavan
 CA Eagles - Gold
3 3 0 18 44 6.00 40.91 12 0 0 0 0 0 0 1
150 Bharath Ram
 Sunnyvale CC
2 2 0 18 70 9.00 25.71 13 0 0 0 0 0 0 0
151 Hanibal Singh
 EYCA Yuva
1 1 0 17 14 17.00 121.43 17 0 0 0 0 0 2 1
152 Pramod Patlolla
 Sunnyvale CC
5 5 1 17 35 4.25 48.57 7 0 0 0 0 0 0 0
153 Tanuvir Singh
 Thunderbolts Niners
1 1 1 17 63 26.98 17 0 0 0 0 0 0 0
154 Hanell Neptune
 CA Eagles - Crowns
3 2 0 16 15 8.00 106.67 13 0 0 0 0 0 0 1
155 Surinder Singh
 San Jose Everyoung CC
1 1 0 16 16 16.00 100.00 16 0 0 0 0 0 0 1
156 Raj Badoni
 Sunnyvale CC
1 1 0 16 31 16.00 51.61 16 0 0 0 0 0 1 1
157 Rahul Ashwini
 EYCA Yuva
5 4 2 16 32 8.00 50.00 16 0 0 0 0 2 0 0
158 Ali Shah
 San Jose Everyoung CC
1 1 0 15 13 15.00 115.38 15 0 0 0 0 0 0 2
159 Venkanna Dora G
 Sunnyvale CC
2 2 0 15 14 7.50 107.14 15 0 0 0 0 1 2 0
160 Kaushal Vaddiraj
 Thunderbolts Lions
3 2 0 15 40 7.50 37.50 8 0 0 0 0 0 0 1
161 Muhammad Bilal Shaikh
 Thunderbolts Lions
2 2 0 15 49 7.50 30.61 11 0 0 0 0 0 0 0
162 Hamid Khan
 Stockton Thunder
1 1 0 14 10 14.00 140.00 14 0 0 0 0 0 0 2
163 Kundan Karri
 EYCA Yuva
2 2 0 14 26 7.00 53.85 13 0 0 0 0 0 0 1
164 Arya Gupta
 EYCA Yuva
3 3 0 14 45 4.67 31.11 8 0 0 0 0 1 0 0
165 Mir Alavi
 CA Eagles - Crowns
1 1 0 13 9 13.00 144.44 13 0 0 0 0 0 0 1
166 Anuj Sharma
 San Jose Everyoung CC
3 3 0 13 21 4.33 61.90 5 0 0 0 0 0 0 0
167 Sourabh Sinha
 Sunnyvale CC
3 3 0 13 25 4.33 52.00 13 0 0 0 0 2 0 1
168 Umer Arif
 San Jose Everyoung CC
3 3 1 13 27 6.50 48.15 7 0 0 0 0 1 0 1
169 Waseem Ashraf
 EYCA Yuva
2 2 1 13 42 13.00 30.95 11 0 0 0 0 0 0 0
170 Srivatsan Srikanth
 EYCA Yuva
3 3 1 13 71 6.50 18.31 5 0 0 0 0 0 0 0
171 Akarsh Murthy
 Hayward Lions
1 1 0 11 14 11.00 78.57 11 0 0 0 0 0 0 0
172 Rupinder Singh
 San Jose Demons CC
6 3 0 11 28 3.67 39.29 9 0 0 0 0 1 1 0
173 Sundara Pandian
 CA Eagles - Crowns
1 1 0 11 31 11.00 35.48 11 0 0 0 0 0 0 1
174 Rahul Vashisht
 San Jose Everyoung CC
1 1 1 10 9 111.11 10 0 0 0 0 0 0 1
175 Srinivas Hariharan
 San Jose Demons CC
1 1 0 10 9 10.00 111.11 10 0 0 0 0 0 0 2
176 Tariq Khan
 Stockton Thunder
2 2 0 10 27 5.00 37.04 9 0 0 0 0 0 0 0
177 Zeeshan Khan
 Stockton Thunder
1 1 0 9 8 9.00 112.50 9 0 0 0 0 0 0 2
178 Sanjay Haladkar
 CA Eagles - Crowns
1 1 0 9 13 9.00 69.23 9 0 0 0 0 0 0 1
179 Ayush Ullal
 CA Eagles - Crowns
3 2 2 9 16 56.25 6 0 0 0 0 0 0 0
180 Manish Kumar
 TMCC
1 1 0 9 21 9.00 42.86 9 0 0 0 0 0 0 0
181 Saad Khan
 Stockton Thunder
3 3 0 9 29 3.00 31.03 5 0 0 0 0 0 0 0
182 Yashveer Arya
 Sunnyvale CC
2 2 0 9 34 4.50 26.47 9 0 0 0 0 1 0 1
183 Sricharan Guddanti
 EYCA Yuva
4 4 0 9 65 2.25 13.85 4 0 0 0 0 1 0 0
184 Harry Gill
 Stockton Thunder
2 2 1 8 11 8.00 72.73 8 0 0 0 0 1 1 0
185 Nitin Dangodra
 Thunderbolts Lions
3 2 0 8 22 4.00 36.36 7 0 0 0 0 0 0 0
186 Hardik Desai
 Thunderbolts Lions
1 1 1 7 7 100.00 7 0 0 0 0 0 0 0
187 Nikhil Verma
 Thunderbolts Niners
3 1 1 7 9 77.78 7 0 0 0 0 0 0 0
188 Shiva Vashishat
 San Jose Everyoung CC
1 1 0 7 10 7.00 70.00 7 0 0 0 0 0 0 1
189 Aarnav Iyer
 EYCA Yuva
3 3 0 7 16 2.33 43.75 5 0 0 0 0 1 0 1
190 Subhash Chuttugudisi
 Thunderbolts Lions
5 4 1 7 17 2.33 41.18 3 0 0 0 0 0 0 0
191 Usman Chaudry
 Stockton Thunder
2 2 0 7 20 3.50 35.00 5 0 0 0 0 0 0 1
192 Tulasiram Battepati
 Hayward Lions
3 3 0 7 22 2.33 31.82 4 0 0 0 0 1 0 0
193 Bhavani Peddada
 CA Eagles - Crowns
4 3 1 7 44 3.50 15.91 3 0 0 0 0 0 0 0
194 Udhav Sharma
 EYCA Yuva
4 4 0 7 92 1.75 7.61 5 0 0 0 0 2 0 0
195 Gagan Grewal
 CA Eagles - Gold
1 1 0 6 6 6.00 100.00 6 0 0 0 0 0 0 1
196 Hari j
 Hayward Lions
1 1 0 6 7 6.00 85.71 6 0 0 0 0 0 0 0
197 Sembian Chai
 CA Eagles - Crowns
2 2 0 6 11 3.00 54.55 6 0 0 0 0 1 0 0
198 Ranganathan Raghunathan
 Thunderbolts Lions
2 2 0 6 11 3.00 54.55 6 0 0 0 0 1 0 0
199 Deepak Bhat
 Hayward Lions
2 1 0 6 12 6.00 50.00 6 0 0 0 0 0 0 0
200 Ashok Kumar
 CA Eagles - Crowns
2 2 0 6 25 3.00 24.00 6 0 0 0 0 1 0 0
201 Snehal a
 CA Eagles - Gold
1 1 0 5 6 5.00 83.33 5 0 0 0 0 0 0 1
202 Neeraj Kapoor
 Sunnyvale CC
2 2 1 5 13 5.00 38.46 4 0 0 0 0 0 0 0
203 Gagan Bahad
 San Jose Demons CC
2 2 0 5 19 2.50 26.32 5 0 0 0 0 1 0 0
204 Abin Paul
 MCCA
3 2 1 5 22 5.00 22.73 3 0 0 0 0 0 0 0
205 Shritek Jain
 Sunnyvale CC
4 4 4 5 23 21.74 4 0 0 0 0 0 0 0
206 Vijay Kuppili
 EYCA Yuva
1 1 0 5 36 5.00 13.89 5 0 0 0 0 0 0 0
207 Fahad Manzoor
 MCCA
1 1 0 4 3 4.00 133.33 4 0 0 0 0 0 0 1
208 Rohit Mahajan
 Thunderbolts Lions
1 1 0 4 9 4.00 44.44 4 0 0 0 0 0 0 0
209 Ramprasad Arunachalam
 MCCA
2 2 1 4 11 4.00 36.36 4 0 0 0 0 1 0 0
210 Sridhar Varadan
 EYCA Yuva
2 2 0 3 11 1.50 27.27 3 0 0 0 0 1 0 0
211 Yeshas Nakshathri
 MCCA
2 2 0 3 12 1.50 25.00 3 0 0 0 0 1 0 0
212 k Vanam
 MCCA
1 1 0 3 14 3.00 21.43 3 0 0 0 0 0 0 0
213 Manish Patidar
 MCCA
1 1 0 3 22 3.00 13.64 3 0 0 0 0 0 0 0
214 Madhav Narasimhan
 Thunderbolts Lions
1 1 0 2 5 2.00 40.00 2 0 0 0 0 0 0 0
215 Oniel Bhatti
 MCCA
1 1 0 2 6 2.00 33.33 2 0 0 0 0 0 0 0
216 Sohail Pathan
 Sunnyvale CC
2 2 0 2 6 1.00 33.33 2 0 0 0 0 1 0 0
217 Muhammad Shafaqat
 Stockton Thunder
3 2 2 2 7 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0
218 Raghavendar (Flexi) v
 CA Eagles - Crowns
1 1 0 2 7 2.00 28.57 2 0 0 0 0 0 0 0
219 Vishnu Srinivasan
 Sunnyvale CC
1 1 0 2 15 2.00 13.33 2 0 0 0 0 0 0 0
220 Arun Dayakar
 Sunnyvale CC
1 1 0 2 16 2.00 12.50 2 0 0 0 0 0 0 0
221 Aditya Desai
 Thunderbolts Lions
1 1 0 2 37 2.00 5.41 2 0 0 0 0 0 0 0
222 Sumit Bhushan
 San Jose Everyoung CC
1 1 0 1 2 1.00 50.00 1 0 0 0 0 0 0 0
223 Abhishek Singh
 Hayward Lions
1 1 0 1 3 1.00 33.33 1 0 0 0 0 0 0 0
224 Zachary Zadoo
 EYCA Yuva
1 1 0 1 6 1.00 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0
225 h Khan
 Stockton Thunder
1 1 0 1 7 1.00 14.29 1 0 0 0 0 0 0 0
226 Ushang Thakker
 Hayward Lions
3 3 1 1 21 0.50 4.76 1 0 0 0 0 2 0 0
227 Navneet Rao
 Thunderbolts Lions
2 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
228 Sathy Arumugam
 Sunnyvale CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
229 Praveen Kumar C p
 Sunnyvale CC
1 1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
230 Saeed Suhaan
 MCCA
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
231 Vinay Suri
 EYCA Yuva
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
232 Jatinder Singh
 TMCC
1 1 0 0 2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
233 Sam Bhatti
 MCCA
4 2 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
234 Sathar Cherkalam
 Thunderbolts Lions
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
235 Sohail Khan
 Stockton Thunder
1 1 0 0 3 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
236 Ali Raza
 Stockton Thunder
1 1 0 0 4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
237 Rohan Patel
 San Jose Demons CC
1 1 0 0 5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
238 Varun Arora
 EYCA Yuva
1 1 0 0 6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
239 Shahid Iqbal
 Stockton Thunder
2 2 0 0 10 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
240 Adnesh Tondale
 EYCA Yuva
1 1 0 0 10 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
241 Sorab Khan
 Stockton Thunder
4 4 0 0 12 0.00 0.00 0 0 0 0 0 4 0 0
242 Graham Almeida Almeida
 Hayward Lions
4 3 1 0 15 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2 0 0
243 Raj Padhi
 Thunderbolts Lions
2 2 1 0 17 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0
244 Raju Pratap
 TMCC
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Sukrit (Flexi) Chopra
 Thunderbolts Lions
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Christopher Ryan Silva
 EYCA Yuva
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Abishek Manian
 CA Eagles - Gold
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Vaibhav Lad
 Thunderbolts Lions
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Yasir Farooqui
 MCCA
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Hyder Gowher
 CA Eagles - Gold
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Stephan Silva
 EYCA Yuva
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Bhuvesh Sharma
 Thunderbolts Niners
2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Mobeen Mohammad
 CA Eagles - Gold
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0