# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Harpreet Singh
 San Jose Demons CC
7 6 51.1 175 17 10.29 3.42 18.1 1 1 28 1
2 Sudhanshu Mahajan
 San Jose Everyoung CC
5 5 34.0 132 12 11.00 3.88 17.0 0 1 7 1
3 Harneet Bal
 San Jose Demons CC
7 7 41.5 180 12 15.00 4.30 20.9 1 0 30 1
4 Arya Venkatesh
 EYCA Yuva
5 5 45.3 239 12 19.92 5.25 22.8 0 0 14 0
5 Kulwant Virdi
 San Jose Demons CC
7 6 35.0 134 11 12.18 3.83 19.1 1 0 8 0
6 Kamal Klair
 TMCC
5 5 30.5 173 11 15.73 5.61 16.8 0 0 7 1
7 Shashank Belvadi
 Sunnyvale CC
7 7 49.3 280 11 25.45 5.66 27.0 1 0 15 2
8 Gowhar Reshi
 MCCA
6 6 46.0 173 10 17.30 3.76 27.6 1 0 52 3
9 Anshul Pratap Singh
 Thunderbolts Niners
4 3 17.0 64 10 6.40 3.76 10.2 0 1 4 0
10 Raghavendar v
 CA Eagles - Gold
5 5 26.5 104 10 10.40 3.88 16.1 0 1 0 0
11 Singh Tushar
 MCCA
5 4 24.0 94 10 9.40 3.92 14.4 1 1 21 0
12 Vishwajeet Jadhav
 CA Eagles - Gold
5 5 36.1 170 10 17.00 4.70 21.7 1 0 40 0
13 Rajesh Shiggaon
 CA Eagles - Gold
6 6 41.3 154 9 17.11 3.71 27.7 0 0 14 0
14 Meva Dhami
 San Jose Everyoung CC
4 4 30.1 134 9 14.89 4.44 20.1 1 0 10 3
15 Monil Sanghavi
 Hayward Lions
5 5 37.1 167 9 18.56 4.49 24.8 0 0 36 1
16 Oniel Bhatti
 MCCA
5 5 28.4 114 8 14.25 3.98 21.5 0 0 10 7
17 Abin Paul
 MCCA
3 3 22.0 89 8 11.12 4.05 16.5 0 0 19 0
18 Salman Qadir
 San Jose Everyoung CC
6 6 34.3 165 8 20.62 4.78 25.9 0 0 21 0
19 Gurkirat Singh
 San Jose Demons CC
4 4 25.0 71 7 10.14 2.84 21.4 1 0 15 0
20 Rudy California Eagles
 CA Eagles - Crowns
3 3 27.0 77 7 11.00 2.85 23.1 1 0 15 0
21 Iftikhar Khan
 San Jose Everyoung CC
6 6 33.0 103 7 14.71 3.12 28.3 1 0 19 0
22 Gurpreet Singh
 TMCC
6 6 50.0 159 7 22.71 3.18 42.9 1 0 6 1
23 Anand Srinivasan
 Sunnyvale CC
6 6 39.0 135 7 19.29 3.46 33.4 0 0 7 0
24 Umer Arif
 San Jose Everyoung CC
3 3 22.2 82 7 11.71 3.67 19.1 1 0 2 0
25 Sorab Khan
 Stockton Thunder
4 4 24.0 93 7 13.29 3.88 20.6 1 0 4 0
26 Arshad Ali Kazmi
 Hayward Lions
7 7 48.0 188 7 26.86 3.92 41.1 0 0 24 0
27 Abhinav Padalia
 CA Eagles - Gold
5 5 28.0 134 7 19.14 4.79 24.0 0 0 6 0
28 Tushar Desai
 Hayward Lions
6 6 19.3 105 7 15.00 5.38 16.7 0 0 6 2
29 Priyankar Padmanaban
 Sunnyvale CC
4 4 25.4 142 7 20.29 5.53 22.0 0 0 5 1
30 Piyush Dwivedi
 Hayward Lions
6 5 28.3 161 7 23.00 5.65 24.4 0 1 11 1
31 Raghu Varakala
 Thunderbolts Lions
6 6 23.0 145 7 20.71 6.30 19.7 1 0 12 0
32 Shyam Choudhari
 Hayward Lions
7 4 22.0 152 7 21.71 6.91 18.9 0 0 37 3
33 Santhosh Lelsani
 Thunderbolts Lions
6 5 26.1 188 7 26.86 7.18 22.4 0 1 30 1
34 Govind Kohli
 Thunderbolts Niners
4 3 14.2 45 6 7.50 3.14 14.3 0 0 3 0
35 Deepak Verma
 San Jose Everyoung CC
4 4 26.3 101 6 16.83 3.81 26.5 0 0 17 0
36 Nikhil Verma
 Thunderbolts Niners
3 3 24.0 94 6 15.67 3.92 24.0 0 0 7 0
37 Natwar Agrawal
 EYCA Yuva
5 5 35.3 145 6 24.17 4.08 35.5 0 0 4 0
38 Prit Bhullar
 San Jose Demons CC
3 3 16.0 79 6 13.17 4.94 16.0 0 1 9 1
39 Shridhar Bhalekar
 CA Eagles - Gold
4 4 30.0 150 6 25.00 5.00 30.0 1 0 22 0
40 Trinath Korrapati
 TMCC
3 2 18.0 100 6 16.67 5.56 18.0 0 1 10 0
41 Rahul Ashwini
 EYCA Yuva
5 5 32.0 189 6 31.50 5.91 32.0 0 0 15 0
42 Randhir Brar
 Hayward Lions
7 6 20.4 135 6 22.50 6.53 20.7 0 0 28 1
43 Jagdeepak Singh
 TMCC
6 6 27.2 189 6 31.50 6.91 27.3 0 0 27 0
44 Ankur Makhija
 Thunderbolts Lions
2 2 13.1 42 5 8.40 3.19 15.8 0 0 2 0
45 Rupinder Singh
 San Jose Demons CC
6 5 27.0 109 5 21.80 4.04 32.4 0 0 32 0
46 Ashok Singh
 San Jose Demons CC
6 4 27.0 116 5 23.20 4.30 32.4 0 0 18 1
47 Ushang Thakker
 Hayward Lions
3 2 10.5 47 5 9.40 4.34 13.0 0 0 2 1
48 Naqqash Haider
 MCCA
6 6 29.0 126 5 25.20 4.34 34.8 0 0 15 2
49 Awais Durani
 San Jose Everyoung CC
5 5 16.3 75 5 15.00 4.55 19.8 0 0 10 0
50 Dev Thadani
 EYCA Yuva
4 4 26.2 120 5 24.00 4.56 31.6 0 0 15 2
51 Arya Gupta
 EYCA Yuva
3 3 17.0 82 5 16.40 4.82 20.4 0 0 19 0
52 Majid Mohammad
 CA Eagles - Crowns
4 4 22.3 110 5 22.00 4.89 27.0 0 0 10 1
53 Pramod Patlolla
 Sunnyvale CC
5 5 28.0 141 5 28.20 5.04 33.6 0 0 16 0
54 Akul Saxena
 EYCA Yuva
3 3 22.0 113 5 22.60 5.14 26.4 0 0 12 1
55 Sohail Pathan
 Sunnyvale CC
2 2 14.0 78 5 15.60 5.57 16.8 0 1 12 0
56 Vamsee Tangirala
 Sunnyvale CC
7 6 34.4 194 5 38.80 5.60 41.6 0 0 52 2
57 Deepak Ganesan
 TMCC
1 1 9.0 54 5 10.80 6.00 10.8 0 1 16 0
58 Subhash Chuttugudisi
 Thunderbolts Lions
5 5 27.0 176 5 35.20 6.52 32.4 1 0 26 0
59 Karamvir Singh
 TMCC
5 4 24.0 55 4 13.75 2.29 36.0 0 0 14 0
60 Waseem Ashraf
 EYCA Yuva
2 2 16.0 40 4 10.00 2.50 24.0 0 0 3 0
61 Sohail Khan
 Stockton Thunder
1 1 8.5 25 4 6.25 2.83 13.2 1 0 4 0
62 m Ali
 Stockton Thunder
4 4 30.0 87 4 21.75 2.90 45.0 0 0 23 0
63 Zeeshan Khan
 Stockton Thunder
1 1 7.3 26 4 6.50 3.47 11.2 1 0 8 0
64 Raju Pratap
 TMCC
2 2 16.0 67 4 16.75 4.19 24.0 0 0 5 0
65 Pratham Kataria
 San Jose Everyoung CC
6 5 27.0 129 4 32.25 4.78 40.5 0 0 15 0
66 Asim Khan
 CA Eagles - Crowns
3 1 3.0 22 4 5.50 7.33 4.5 1 0 1 1
67 Venkatesh Sirangu
 Thunderbolts Niners
3 2 5.0 10 3 3.33 2.00 10.0 0 0 0 0
68 Bhuvesh Sharma
 Thunderbolts Niners
2 2 14.0 40 3 13.33 2.86 28.0 0 0 7 0
69 Muhammad Shafaqat
 Stockton Thunder
3 3 24.0 73 3 24.33 3.04 48.0 0 0 19 0
70 Aarnav Iyer
 EYCA Yuva
3 1 9.0 30 3 10.00 3.33 18.0 0 0 1 0
71 Sheraz Babar
 Thunderbolts Niners
4 4 16.3 62 3 20.67 3.76 33.0 0 0 4 0
72 Hanell Neptune
 CA Eagles - Crowns
3 3 27.0 102 3 34.00 3.78 54.0 0 0 17 0
73 Aravind Ganesan
 CA Eagles - Crowns
3 3 18.0 71 3 23.67 3.94 36.0 0 0 0 0
74 Hardik Desai
 Thunderbolts Lions
1 1 9.0 36 3 12.00 4.00 18.0 0 0 5 0
75 Junaid Aziz
 Thunderbolts Lions
4 4 24.0 110 3 36.67 4.58 48.0 0 0 3 0
76 Nitin Dangodra
 Thunderbolts Lions
3 3 24.0 110 3 36.67 4.58 48.0 0 0 8 0
77 Naushad Akhtar
 Stockton Thunder
3 1 5.0 24 3 8.00 4.80 10.0 0 0 5 0
78 Shritek Jain
 Sunnyvale CC
4 3 13.1 64 3 21.33 4.86 26.3 0 0 31 0
79 Sanket Kulkarni
 Hayward Lions
4 4 20.1 105 3 35.00 5.21 40.3 0 0 25 0
80 Ranjeet Chhabra
 Hayward Lions
3 2 12.5 70 3 23.33 5.45 25.7 0 0 7 0
81 Sivateja Gujjalapati
 Hayward Lions
3 3 24.0 136 3 45.33 5.67 48.0 0 0 16 0
82 Ayush Ullal
 CA Eagles - Crowns
3 3 13.0 78 3 26.00 6.00 26.0 0 0 32 0
83 Praveen Kumaar Velu
 CA Eagles - Gold
4 4 15.1 114 3 38.00 7.52 30.3 0 0 28 1
84 Saad Khan
 Stockton Thunder
3 3 16.5 38 2 19.00 2.26 50.5 0 0 3 0
85 Sathar Cherkalam
 Thunderbolts Lions
1 1 5.0 12 2 6.00 2.40 15.0 0 0 0 0
86 Sourabh Dargan
 TMCC
6 2 13.0 32 2 16.00 2.46 39.0 0 0 5 0
87 Sumukh Divakar
 EYCA Yuva
1 1 6.0 17 2 8.50 2.83 18.0 0 0 0 0
88 Sriram Rangarajan
 CA Eagles - Gold
1 1 7.0 23 2 11.50 3.29 21.0 0 0 12 0
89 Demel Lord
 CA Eagles - Crowns
1 1 8.4 29 2 14.50 3.35 26.0 0 0 6 1
90 Adeel Bhatti
 MCCA
6 4 9.0 34 2 17.00 3.78 27.0 0 0 6 0
91 Sukrit Chopra
 Thunderbolts Niners
4 4 7.3 30 2 15.00 4.00 22.5 0 0 3 0
92 Umang Parikh
 CA Eagles - Gold
2 2 13.0 55 2 27.50 4.23 39.0 0 0 7 0
93 Oniel Bhatti
 MCCA
1 1 6.3 30 2 15.00 4.62 19.5 0 0 7 1
94 Ramandeep Sharma
 San Jose Everyoung CC
6 3 16.0 74 2 37.00 4.62 48.0 0 0 13 0
95 Harry Gill
 Stockton Thunder
2 2 7.0 34 2 17.00 4.86 21.0 0 0 12 0
96 p Suri
 EYCA Yuva
5 3 18.0 93 2 46.50 5.17 54.0 0 0 6 0
97 Abrar Ahmad
 MCCA
5 3 10.3 58 2 29.00 5.52 31.5 0 0 8 0
98 Kulpreet Singh
 San Jose Demons CC
7 3 10.0 56 2 28.00 5.60 30.0 0 0 13 1
99 Saeed Razaque
 MCCA
2 1 6.3 37 2 18.50 5.69 19.5 0 0 0 0
100 Gurvinder Dhami
 San Jose Everyoung CC
4 4 25.0 145 2 72.50 5.80 75.0 0 0 40 0
101 Vijay Kuppili
 EYCA Yuva
1 1 6.0 35 2 17.50 5.83 18.0 0 0 15 0
102 Vicky Singh
 San Jose Everyoung CC
7 7 23.0 135 2 67.50 5.87 69.0 0 0 28 1
103 Rizwan Mirza
 Thunderbolts Niners
3 3 16.5 104 2 52.00 6.18 50.5 0 0 31 0
104 Anuj Sharma
 San Jose Everyoung CC
3 3 14.0 93 2 46.50 6.64 42.0 0 0 6 0
105 Ranganathan Raghunathan
 Thunderbolts Lions
2 2 10.0 68 2 34.00 6.80 30.0 0 0 3 0
106 Abhishek Mendhekar
 Sunnyvale CC
4 2 7.0 49 2 24.50 7.00 21.0 0 0 8 2
107 Bilal Sadaqat
 Thunderbolts Niners
2 2 6.0 46 2 23.00 7.67 18.0 0 0 21 0
108 Gary Graham
 EYCA Yuva
2 2 11.0 86 2 43.00 7.82 33.0 0 0 20 0
109 Harish Choudhary
 EYCA Yuva
1 1 6.0 59 2 29.50 9.83 18.0 0 0 5 0
110 Neeraj Kapoor
 Sunnyvale CC
2 1 0.1 0 1 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0
111 Arun Dayakar
 Sunnyvale CC
1 1 6.0 16 1 16.00 2.67 36.0 0 0 1 0
112 Mahmood Faisal
 Stockton Thunder
4 4 14.0 39 1 39.00 2.79 84.0 0 0 2 3
113 Manish Kumar
 TMCC
1 1 0.4 2 1 2.00 3.00 4.0 0 0 0 0
114 Hyder Gowher
 CA Eagles - Gold
1 1 7.0 22 1 22.00 3.14 42.0 0 0 6 1
115 Shahid Iqbal
 Stockton Thunder
2 1 5.0 18 1 18.00 3.60 30.0 0 0 5 0
116 Manish Patidar
 MCCA
1 1 5.0 19 1 19.00 3.80 30.0 0 0 2 0
117 Sharyar Khan
 Stockton Thunder
1 1 9.0 35 1 35.00 3.89 54.0 0 0 2 1
118 Waqas Zarif
 Thunderbolts Niners
3 2 5.0 21 1 21.00 4.20 30.0 0 0 0 0
119 h Khan
 Stockton Thunder
1 1 3.0 13 1 13.00 4.33 18.0 0 0 1 0
120 Raj Padhi
 Thunderbolts Lions
2 2 10.0 45 1 45.00 4.50 60.0 0 0 3 0
121 Sathy Arumugam
 Sunnyvale CC
1 1 9.0 41 1 41.00 4.56 54.0 0 0 1 0
122 Madhav Narasimhan
 Thunderbolts Lions
1 1 9.0 42 1 42.00 4.67 54.0 0 0 0 0
123 Ali Shah
 San Jose Everyoung CC
1 1 9.0 46 1 46.00 5.11 54.0 0 0 1 0
124 Pranay Suri
 EYCA Yuva
1 1 9.0 48 1 48.00 5.33 54.0 0 0 9 0
125 Tushar Singh
 MCCA
1 1 2.1 12 1 12.00 5.54 13.0 0 0 0 0
126 Govind (Senior) Kohli
 Thunderbolts Lions
2 2 16.0 92 1 92.00 5.75 96.0 0 0 2 0
127 Love Deep
 TMCC
5 4 14.0 81 1 81.00 5.79 84.0 0 0 9 0
128 Udhav Sharma
 EYCA Yuva
4 2 2.0 12 1 12.00 6.00 12.0 0 0 0 0
129 Prodyut Sampath
 Hayward Lions
6 2 8.0 49 1 49.00 6.12 48.0 0 0 1 1
130 Sricharan Guddanti
 EYCA Yuva
4 2 5.5 37 1 37.00 6.34 35.0 0 0 7 1
131 Gagan Grewal
 CA Eagles - Gold
1 1 2.0 13 1 13.00 6.50 12.0 0 0 0 0
132 Chinmay Zanpure
 TMCC
1 1 7.0 46 1 46.00 6.57 42.0 0 0 9 0
133 Raghavendar (Flexi) v
 CA Eagles - Crowns
1 1 7.0 46 1 46.00 6.57 42.0 0 0 4 1
134 Yashveer Arya
 Sunnyvale CC
2 2 13.0 86 1 86.00 6.62 78.0 0 0 2 0
135 Deep Singh
 San Jose Everyoung CC
6 2 6.1 41 1 41.00 6.65 37.0 0 0 0 0
136 Venki Subramanian
 EYCA Yuva
5 2 4.0 36 1 36.00 9.00 24.0 0 0 3 0
137 Umer Zeeshan Ashraf
 MCCA
2 2 5.0 46 1 46.00 9.20 30.0 0 0 11 0
138 Aditya Desai
 Thunderbolts Lions
1 1 2.0 20 1 20.00 10.00 12.0 0 0 0 0
139 Srivatsan Srikanth
 EYCA Yuva
2 2 8.0 84 1 84.00 10.50 48.0 0 0 6 0
140 Hamid Khan
 Stockton Thunder
1 1 4.0 6 0 1.50 0.0 0 0 2 0
141 Abbas Akthar
 Stockton Thunder
4 1 4.0 7 0 1.75 0.0 0 0 0 0
142 Muffadal Lakadawala
 MCCA
2 2 5.0 12 0 2.40 0.0 0 0 2 0
143 Megharaj Bhosale
 Sunnyvale CC
1 1 4.0 10 0 2.50 0.0 0 0 4 0
144 Adnesh Tondale
 EYCA Yuva
1 1 2.0 6 0 3.00 0.0 0 0 2 0
145 Vikram Virk
 San Jose Demons CC
7 1 1.0 4 0 4.00 0.0 0 0 0 0
146 Maththaiya Durai
 Thunderbolts Niners
2 1 1.0 4 0 4.00 0.0 0 0 0 0
147 Jatinder Singh
 TMCC
1 1 1.0 4 0 4.00 0.0 0 0 1 0
148 Hari Chirra
 Sunnyvale CC
5 1 1.0 4 0 4.00 0.0 0 0 0 0
149 Sanjay Vasudeva
 CA Eagles - Crowns
4 3 18.0 80 0 4.44 0.0 0 0 15 1
150 Nikunj Mehta
 Thunderbolts Niners
3 1 2.0 9 0 4.50 0.0 0 0 0 0
151 Dhruv Kulshrestha
 Thunderbolts Niners
4 1 2.0 9 0 4.50 0.0 0 0 1 0
152 Srinivas Hariharan
 San Jose Demons CC
1 1 3.0 15 0 5.00 0.0 0 0 1 1
153 Mir Alavi
 CA Eagles - Crowns
1 1 9.0 46 0 5.11 0.0 0 0 3 1
154 Devesh Singh
 CA Eagles - Gold
4 4 15.0 82 0 5.47 0.0 0 0 11 0
155 Sundeep Khandpur
 TMCC
4 2 2.0 11 0 5.50 0.0 0 0 0 0
156 Pratyush Tallapragada
 Sunnyvale CC
5 2 3.0 17 0 5.67 0.0 0 0 1 0
157 Ericson Pereira
 Thunderbolts Lions
4 1 4.0 23 0 5.75 0.0 0 0 1 1
158 Sayeram Umasankar
 MCCA
4 2 4.0 23 0 5.75 0.0 0 0 3 1
159 Tanuvir Singh
 Thunderbolts Niners
1 1 4.0 24 0 6.00 0.0 0 0 2 0
160 Mandeep Saini
 San Jose Demons CC
6 2 3.0 18 0 6.00 0.0 0 0 4 0
161 Srikanth Lakkaraju
 Thunderbolts Lions
4 4 13.0 79 0 6.08 0.0 0 0 3 0
162 Sembian Chai
 CA Eagles - Crowns
2 2 13.0 79 0 6.08 0.0 0 0 12 0
163 Bhushan Gopala
 Thunderbolts Lions
5 2 7.0 45 0 6.43 0.0 0 0 1 2
164 Sumit Singh Arora
 CA Eagles - Crowns
2 1 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 0 0
165 Rahul Sharma
 TMCC
3 1 3.0 20 0 6.67 0.0 0 0 2 0
166 Mobeen Mohammad
 CA Eagles - Gold
1 1 4.0 28 0 7.00 0.0 0 0 6 1
167 Rohit Malhotra
 MCCA
6 1 1.0 7 0 7.00 0.0 0 0 0 0
168 Vaibhav Lad
 Thunderbolts Lions
1 1 4.0 29 0 7.25 0.0 0 0 1 0
169 Akarsh Murthy
 Hayward Lions
1 1 2.0 15 0 7.50 0.0 0 0 1 0
170 Sourabh Sinha
 Sunnyvale CC
3 2 4.0 30 0 7.50 0.0 0 0 4 0
171 Deepak Bhat
 Hayward Lions
2 1 3.0 23 0 7.67 0.0 0 0 2 0
172 Hari j
 Hayward Lions
1 1 4.0 33 0 8.25 0.0 0 0 7 0
173 Vishnu Srinivasan
 Sunnyvale CC
1 1 2.0 17 0 8.50 0.0 0 0 3 1
174 Saini Ricky
 San Jose Demons CC
7 2 3.0 28 0 9.33 0.0 0 0 10 0
175 Rahul Vyas
 EYCA Yuva
2 1 9.0 89 0 9.89 0.0 0 0 3 0
176 Majid (Senior) Mohammad
 CA Eagles - Gold
3 1 1.0 11 0 11.00 0.0 0 0 3 0
177 Sumit Bhushan
 San Jose Everyoung CC
1 1 1.0 12 0 12.00 0.0 0 0 10 0
178 Sridhar Varadan
 EYCA Yuva
2 1 0.1 2 0 12.00 0.0 0 0 0 0
179 Rohan Shah
 Sunnyvale CC
6 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 3 1
180 Krithik Varghese
 EYCA Yuva
3 1 3.0 44 0 14.67 0.0 0 0 2 5
181 Hanibal Singh
 EYCA Yuva
1 1 1.0 20 0 20.00 0.0 0 0 0 0