# Player

Team

Mat

Inns

Overs

Runs

Wkts

Ave

Econ

SR

4W

5W

Wides

Nb

1 Harpreet Singh
 San Jose Demons CC
4 4 33.1 94 12 7.83 2.83 16.6 0 1 21 1
2 Sudhanshu Mahajan
 San Jose Everyoung CC
4 4 25.0 79 10 7.90 3.16 15.0 0 1 6 0
3 Anshul Pratap Singh
 Thunderbolts Niners
3 3 17.0 64 10 6.40 3.76 10.2 0 1 4 0
4 Meva Dhami
 San Jose Everyoung CC
4 4 30.1 134 9 14.89 4.44 20.1 1 0 10 3
5 Abin Paul
 MCCA
3 3 22.0 89 8 11.12 4.05 16.5 0 0 19 0
6 Raghavendar v
 CA Eagles - Gold
2 2 6.5 21 7 3.00 3.07 5.9 0 1 0 0
7 Santhosh Lelsani
 Thunderbolts Lions
4 3 15.5 120 7 17.14 7.58 13.6 0 1 21 1
8 Iftikhar Khan
 San Jose Everyoung CC
4 4 26.0 68 6 11.33 2.62 26.0 1 0 12 0
9 Kamal Klair
 TMCC
3 3 13.5 46 6 7.67 3.33 13.8 0 0 2 0
10 Gowhar Reshi
 MCCA
4 4 31.0 104 6 17.33 3.35 31.0 1 0 33 2
11 Harneet Bal
 San Jose Demons CC
4 4 22.2 87 6 14.50 3.90 22.3 0 0 19 1
12 Kulwant Virdi
 San Jose Demons CC
4 4 17.0 67 6 11.17 3.94 17.0 0 0 6 0
13 Prit Bhullar
 San Jose Demons CC
3 3 16.0 79 6 13.17 4.94 16.0 0 1 9 1
14 Piyush Dwivedi
 Hayward Lions
3 3 21.3 118 6 19.67 5.49 21.5 0 1 8 0
15 Trinath Korrapati
 TMCC
3 2 18.0 100 6 16.67 5.56 18.0 0 1 10 0
16 Raghu Varakala
 Thunderbolts Lions
4 4 16.0 93 6 15.50 5.81 16.0 1 0 5 0
17 Gurpreet Singh
 TMCC
4 4 34.0 79 5 15.80 2.32 40.8 1 0 4 0
18 Singh Tushar
 MCCA
4 3 18.0 57 5 11.40 3.17 21.6 1 0 14 0
19 Ankur Makhija
 Thunderbolts Lions
2 2 13.1 42 5 8.40 3.19 15.8 0 0 2 0
20 Oniel Bhatti
 MCCA
3 3 18.3 66 5 13.20 3.57 22.2 0 0 6 5
21 Sorab Khan
 Stockton Thunder
2 2 13.0 48 5 9.60 3.69 15.6 1 0 3 0
22 Ashok Singh
 San Jose Demons CC
3 3 23.0 85 5 17.00 3.70 27.6 0 0 11 1
23 Nikhil Verma
 Thunderbolts Niners
2 2 15.0 69 5 13.80 4.60 18.0 0 0 6 0
24 Arya Venkatesh
 EYCA Yuva
2 2 18.0 86 5 17.20 4.78 21.6 0 0 4 0
25 Arya Gupta
 EYCA Yuva
3 3 17.0 82 5 16.40 4.82 20.4 0 0 19 0
26 Sohail Pathan
 Sunnyvale CC
2 2 14.0 78 5 15.60 5.57 16.8 0 1 12 0
27 Rahul Ashwini
 EYCA Yuva
3 3 22.0 123 5 24.60 5.59 26.4 0 0 11 0
28 Deepak Ganesan
 TMCC
1 1 9.0 54 5 10.80 6.00 10.8 0 1 16 0
29 Shashank Belvadi
 Sunnyvale CC
4 4 24.5 166 5 33.20 6.68 29.8 0 0 10 0
30 Karamvir Singh
 TMCC
4 4 24.0 55 4 13.75 2.29 36.0 0 0 14 0
31 Umer Arif
 San Jose Everyoung CC
1 1 8.2 23 4 5.75 2.76 12.5 1 0 1 0
32 Rajesh Shiggaon
 CA Eagles - Gold
3 3 20.5 64 4 16.00 3.07 31.2 0 0 7 0
33 Shridhar Bhalekar
 CA Eagles - Gold
2 2 17.0 57 4 14.25 3.35 25.5 1 0 13 0
34 Naqqash Haider
 MCCA
4 4 21.0 74 4 18.50 3.52 31.5 0 0 11 0
35 Abhinav Padalia
 CA Eagles - Gold
2 2 14.0 50 4 12.50 3.57 21.0 0 0 5 0
36 Arshad Ali Kazmi
 Hayward Lions
4 4 30.0 118 4 29.50 3.93 45.0 0 0 13 0
37 Pratham Kataria
 San Jose Everyoung CC
5 4 21.0 96 4 24.00 4.57 31.5 0 0 13 0
38 Monil Sanghavi
 Hayward Lions
3 3 23.0 107 4 26.75 4.65 34.5 0 0 19 1
39 Vamsee Tangirala
 Sunnyvale CC
4 3 19.4 120 4 30.00 6.10 29.5 0 0 24 2
40 Randhir Brar
 Hayward Lions
4 4 14.4 92 4 23.00 6.27 22.0 0 0 16 0
41 Asim Khan
 CA Eagles - Crowns
2 1 3.0 22 4 5.50 7.33 4.5 1 0 1 1
42 Venkatesh Sirangu
 Thunderbolts Niners
3 2 5.0 10 3 3.33 2.00 10.0 0 0 0 0
43 Deepak Verma
 San Jose Everyoung CC
2 2 12.0 34 3 11.33 2.83 24.0 0 0 10 0
44 Rudy California Eagles
 CA Eagles - Crowns
2 2 18.0 51 3 17.00 2.83 36.0 0 0 13 0
45 Bhuvesh Sharma
 Thunderbolts Niners
2 2 14.0 40 3 13.33 2.86 28.0 0 0 7 0
46 Muhammad Shafaqat
 Stockton Thunder
2 2 18.0 54 3 18.00 3.00 36.0 0 0 12 0
47 Hanell Neptune
 CA Eagles - Crowns
2 2 18.0 54 3 18.00 3.00 36.0 0 0 12 0
48 Govind Kohli
 Thunderbolts Niners
3 2 6.2 19 3 6.33 3.00 12.7 0 0 3 0
49 Junaid Aziz
 Thunderbolts Lions
2 2 12.0 41 3 13.67 3.42 24.0 0 0 1 0
50 Sheraz Babar
 Thunderbolts Niners
3 3 9.3 35 3 11.67 3.68 19.0 0 0 2 0
51 Awais Durani
 San Jose Everyoung CC
4 4 11.3 45 3 15.00 3.91 23.0 0 0 3 0
52 Natwar Agrawal
 EYCA Yuva
3 3 17.3 74 3 24.67 4.23 35.0 0 0 3 0
53 Vishwajeet Jadhav
 CA Eagles - Gold
2 2 14.0 61 3 20.33 4.36 28.0 0 0 17 0
54 Majid Mohammad
 CA Eagles - Crowns
3 3 16.0 81 3 27.00 5.06 32.0 0 0 6 1
55 Ranjeet Chhabra
 Hayward Lions
2 2 12.5 70 3 23.33 5.45 25.7 0 0 7 0
56 Sivateja Gujjalapati
 Hayward Lions
3 3 24.0 136 3 45.33 5.67 48.0 0 0 16 0
57 Pramod Patlolla
 Sunnyvale CC
3 3 16.0 91 3 30.33 5.69 32.0 0 0 5 0
58 Akul Saxena
 EYCA Yuva
2 2 18.0 104 3 34.67 5.78 36.0 0 0 8 1
59 Priyankar Padmanaban
 Sunnyvale CC
2 2 8.4 62 3 20.67 7.15 17.3 0 0 0 0
60 Sathar Cherkalam
 Thunderbolts Lions
1 1 5.0 12 2 6.00 2.40 15.0 0 0 0 0
61 Sumukh Divakar
 EYCA Yuva
1 1 6.0 17 2 8.50 2.83 18.0 0 0 0 0
62 m Ali
 Stockton Thunder
2 2 17.0 50 2 25.00 2.94 51.0 0 0 15 0
63 p Suri
 EYCA Yuva
3 2 12.0 39 2 19.50 3.25 36.0 0 0 2 0
64 Sriram Rangarajan
 CA Eagles - Gold
1 1 7.0 23 2 11.50 3.29 21.0 0 0 12 0
65 Sukrit Chopra
 Thunderbolts Niners
3 3 4.3 15 2 7.50 3.33 13.5 0 0 1 0
66 Demel Lord
 CA Eagles - Crowns
1 1 8.4 29 2 14.50 3.35 26.0 0 0 6 1
67 Rupinder Singh
 San Jose Demons CC
4 3 16.0 56 2 28.00 3.50 48.0 0 0 15 0
68 Adeel Bhatti
 MCCA
4 4 9.0 34 2 17.00 3.78 27.0 0 0 6 0
69 Aravind Ganesan
 CA Eagles - Crowns
2 2 12.0 47 2 23.50 3.92 36.0 0 0 0 0
70 Oniel Bhatti
 MCCA
1 1 6.3 30 2 15.00 4.62 19.5 0 0 7 1
71 Ushang Thakker
 Hayward Lions
2 1 6.0 28 2 14.00 4.67 18.0 0 0 2 0
72 Dev Thadani
 EYCA Yuva
2 2 11.1 53 2 26.50 4.75 33.5 0 0 8 0
73 Harry Gill
 Stockton Thunder
2 2 7.0 34 2 17.00 4.86 21.0 0 0 12 0
74 Nitin Dangodra
 Thunderbolts Lions
2 2 15.0 73 2 36.50 4.87 45.0 0 0 8 0
75 Vicky Singh
 San Jose Everyoung CC
5 5 21.0 110 2 55.00 5.24 63.0 0 0 22 1
76 Ayush Ullal
 CA Eagles - Crowns
2 2 10.0 55 2 27.50 5.50 30.0 0 0 26 0
77 Vijay Kuppili
 EYCA Yuva
1 1 6.0 35 2 17.50 5.83 18.0 0 0 15 0
78 Sanket Kulkarni
 Hayward Lions
2 2 11.1 70 2 35.00 6.27 33.5 0 0 20 0
79 Ranganathan Raghunathan
 Thunderbolts Lions
2 2 10.0 68 2 34.00 6.80 30.0 0 0 3 0
80 Abhishek Mendhekar
 Sunnyvale CC
1 1 6.0 41 2 20.50 6.83 18.0 0 0 8 1
81 Praveen Kumaar Velu
 CA Eagles - Gold
3 3 10.0 70 2 35.00 7.00 30.0 0 0 22 1
82 Jagdeepak Singh
 TMCC
4 4 14.0 111 2 55.50 7.93 42.0 0 0 17 0
83 Saad Khan
 Stockton Thunder
2 2 11.5 27 1 27.00 2.28 71.0 0 0 1 0
84 Arun Dayakar
 Sunnyvale CC
1 1 6.0 16 1 16.00 2.67 36.0 0 0 1 0
85 Gurkirat Singh
 San Jose Demons CC
1 1 5.0 14 1 14.00 2.80 30.0 0 0 2 0
86 Manish Kumar
 TMCC
1 1 0.4 2 1 2.00 3.00 4.0 0 0 0 0
87 Hyder Gowher
 CA Eagles - Gold
1 1 7.0 22 1 22.00 3.14 42.0 0 0 6 1
88 Shahid Iqbal
 Stockton Thunder
1 1 5.0 18 1 18.00 3.60 30.0 0 0 5 0
89 Raj Padhi
 Thunderbolts Lions
1 1 9.0 33 1 33.00 3.67 54.0 0 0 3 0
90 Manish Patidar
 MCCA
1 1 5.0 19 1 19.00 3.80 30.0 0 0 2 0
91 Sharyar Khan
 Stockton Thunder
1 1 9.0 35 1 35.00 3.89 54.0 0 0 2 1
92 Ramandeep Sharma
 San Jose Everyoung CC
4 1 5.0 20 1 20.00 4.00 30.0 0 0 7 0
93 Salman Qadir
 San Jose Everyoung CC
3 3 10.0 42 1 42.00 4.20 60.0 0 0 3 0
94 Sathy Arumugam
 Sunnyvale CC
1 1 9.0 41 1 41.00 4.56 54.0 0 0 1 0
95 Love Deep
 TMCC
3 2 12.0 55 1 55.00 4.58 72.0 0 0 8 0
96 Madhav Narasimhan
 Thunderbolts Lions
1 1 9.0 42 1 42.00 4.67 54.0 0 0 0 0
97 Anand Srinivasan
 Sunnyvale CC
3 3 14.0 69 1 69.00 4.93 84.0 0 0 3 0
98 Rizwan Mirza
 Thunderbolts Niners
2 2 11.0 58 1 58.00 5.27 66.0 0 0 21 0
99 Pranay Suri
 EYCA Yuva
1 1 9.0 48 1 48.00 5.33 54.0 0 0 9 0
100 Anuj Sharma
 San Jose Everyoung CC
2 2 9.0 48 1 48.00 5.33 54.0 0 0 4 0
101 Shritek Jain
 Sunnyvale CC
3 2 9.1 49 1 49.00 5.35 55.0 0 0 20 0
102 Govind (Senior) Kohli
 Thunderbolts Lions
2 2 16.0 92 1 92.00 5.75 96.0 0 0 2 0
103 Gary Graham
 EYCA Yuva
1 1 5.0 30 1 30.00 6.00 30.0 0 0 8 0
104 Udhav Sharma
 EYCA Yuva
3 2 2.0 12 1 12.00 6.00 12.0 0 0 0 0
105 Sricharan Guddanti
 EYCA Yuva
2 2 5.5 37 1 37.00 6.34 35.0 0 0 7 1
106 Chinmay Zanpure
 TMCC
1 1 7.0 46 1 46.00 6.57 42.0 0 0 9 0
107 Raghavendar (Flexi) v
 CA Eagles - Crowns
1 1 7.0 46 1 46.00 6.57 42.0 0 0 4 1
108 Gurvinder Dhami
 San Jose Everyoung CC
2 2 8.0 58 1 58.00 7.25 48.0 0 0 17 0
109 Subhash Chuttugudisi
 Thunderbolts Lions
4 4 19.0 139 1 139.00 7.32 114.0 0 0 21 0
110 Shyam Choudhari
 Hayward Lions
4 1 2.0 15 1 15.00 7.50 12.0 0 0 9 1
111 Tushar Desai
 Hayward Lions
3 3 4.4 42 1 42.00 9.00 28.0 0 0 1 2
112 Yashveer Arya
 Sunnyvale CC
1 1 4.0 38 1 38.00 9.50 24.0 0 0 0 0
113 Aditya Desai
 Thunderbolts Lions
1 1 2.0 20 1 20.00 10.00 12.0 0 0 0 0
114 Waqas Zarif
 Thunderbolts Niners
2 1 1.0 0 0 0.00 0.0 0 0 0 0
115 Sundeep Khandpur
 TMCC
3 1 1.0 2 0 2.00 0.0 0 0 0 0
116 Muffadal Lakadawala
 MCCA
2 2 5.0 12 0 2.40 0.0 0 0 2 0
117 Umang Parikh
 CA Eagles - Gold
1 1 4.0 13 0 3.25 0.0 0 0 1 0
118 Devesh Singh
 CA Eagles - Gold
1 1 5.0 19 0 3.80 0.0 0 0 5 0
119 Jatinder Singh
 TMCC
1 1 1.0 4 0 4.00 0.0 0 0 1 0
120 Sanjay Vasudeva
 CA Eagles - Crowns
3 2 17.0 74 0 4.35 0.0 0 0 15 1
121 Mahmood Faisal
 Stockton Thunder
2 2 4.0 18 0 4.50 0.0 0 0 1 3
122 Ericson Pereira
 Thunderbolts Lions
3 1 4.0 23 0 5.75 0.0 0 0 1 1
123 Sayeram Umasankar
 MCCA
2 2 4.0 23 0 5.75 0.0 0 0 3 1
124 Tanuvir Singh
 Thunderbolts Niners
1 1 4.0 24 0 6.00 0.0 0 0 2 0
125 Sembian Chai
 CA Eagles - Crowns
2 2 13.0 79 0 6.08 0.0 0 0 12 0
126 Srikanth Lakkaraju
 Thunderbolts Lions
3 3 9.0 55 0 6.11 0.0 0 0 3 0
127 Bhushan Gopala
 Thunderbolts Lions
3 1 4.0 25 0 6.25 0.0 0 0 0 1
128 Srivatsan Srikanth
 EYCA Yuva
1 1 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 1 0
129 Kulpreet Singh
 San Jose Demons CC
4 1 4.0 26 0 6.50 0.0 0 0 3 1
130 Sumit Singh Arora
 CA Eagles - Crowns
2 1 2.0 13 0 6.50 0.0 0 0 0 0
131 Prodyut Sampath
 Hayward Lions
3 1 4.0 26 0 6.50 0.0 0 0 0 1
132 Bilal Sadaqat
 Thunderbolts Niners
1 1 3.0 20 0 6.67 0.0 0 0 15 0
133 Mobeen Mohammad
 CA Eagles - Gold
1 1 4.0 28 0 7.00 0.0 0 0 6 1
134 Rohit Malhotra
 MCCA
4 1 1.0 7 0 7.00 0.0 0 0 0 0
135 Sourabh Sinha
 Sunnyvale CC
2 2 4.0 30 0 7.50 0.0 0 0 4 0
136 Pratyush Tallapragada
 Sunnyvale CC
2 1 1.0 8 0 8.00 0.0 0 0 1 0
137 Abrar Ahmad
 MCCA
3 1 1.3 12 0 8.00 0.0 0 0 2 0
138 Hari j
 Hayward Lions
1 1 4.0 33 0 8.25 0.0 0 0 7 0
139 Vishnu Srinivasan
 Sunnyvale CC
1 1 2.0 17 0 8.50 0.0 0 0 3 1
140 Saini Ricky
 San Jose Demons CC
4 1 1.0 9 0 9.00 0.0 0 0 1 0
141 Sridhar Varadan
 EYCA Yuva
2 1 0.1 2 0 12.00 0.0 0 0 0 0
142 Rohan Shah
 Sunnyvale CC
4 1 1.0 13 0 13.00 0.0 0 0 3 1
143 Krithik Varghese
 EYCA Yuva
1 1 3.0 44 0 14.67 0.0 0 0 2 5
144 Venki Subramanian
 EYCA Yuva
4 1 1.0 15 0 15.00 0.0 0 0 2 0