Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Malik Junaid
(Afghan CC)
7 7 2 463 35 38 2 2 136 192.92 92.60
2
Amar Bal
(Richmond Lions)
10 10 2 364 33 23 2 1 113 151.67 45.50
3
Krishna Guntuka
(Bay Area Bravos)
9 9 0 354 38 7 2 1 100 114.56 39.33
4 8 8 0 336 34 19 2 1 120 163.11 42.00
5 7 7 1 304 26 27 3 0 81 215.60 50.67
6
Harish Choudhary
(berkeley CC)
8 8 0 215 24 4 1 0 56 114.36 26.88
7
Muhammad Zuhaib
(West Coast United)
6 6 0 214 21 12 2 0 64 129.70 35.67
8
Gopi Pannu
(Punjab Tigers)
8 8 0 209 22 3 2 0 52 119.43 26.12
9
Brahmam C
(Bay Area Bravos)
10 10 1 208 21 5 1 0 65 123.08 23.11
10
Karthik Bhatt
(Bay Area Bravos)
8 8 1 202 18 8 1 0 55 146.38 28.86
11
Gagan Cheema
(Richmond Lions)
10 10 0 200 16 10 1 0 55 99.50 20.00
12
Abdul Sahar
(CA Invincibles)
10 10 2 199 14 5 1 0 56 115.70 24.88
13 5 5 0 196 15 3 1 0 55 106.52 39.20
14 10 9 0 192 11 13 1 0 61 129.73 21.33
15 10 9 1 192 20 8 1 0 50 114.29 24.00
16
Naveed Khan
(CA Invincibles)
8 7 0 179 8 6 1 0 68 87.32 25.57
17
Harshal Vora
(berkeley CC)
7 7 1 177 10 5 1 0 86 119.59 29.50
18
Aj Aamir
(Richmond Lions)
9 8 0 176 21 9 0 1 102 181.44 22.00
19
Saqib Saleem
(All Stars Sahara)
5 5 2 174 12 7 1 0 51 116.78 58.00
20 10 9 0 171 21 4 1 0 50 120.42 19.00
21
Sami Aslam
(Afghan Zwanan)
4 4 0 168 19 6 1 0 92 135.48 42.00
22
Sanjay Krishnamurthi
(Afghan Zwanan)
3 2 1 164 13 10 0 1 127 176.34 164.00
23 9 8 1 164 7 5 1 0 83 92.13 23.43
24
Adeel Ahmed
(Punjab Tigers)
5 5 1 163 12 7 2 0 54 124.43 40.75
25 8 7 0 163 14 4 0 0 49 87.63 23.29
26
Prayank Patel
(West Coast United)
9 8 0 156 11 6 0 0 44 89.66 19.50
27
Harman Gill
(West Coast United)
8 8 2 155 14 6 0 0 35 131.36 25.83
28
Mahesh Naidu
(Richmond Lions)
9 9 3 146 14 4 1 0 59 83.91 24.33
29
Shehan Jayasuriya
(Afghan Zwanan)
5 5 2 145 9 7 2 0 75 146.46 48.33
30
Yousuf Khan
(CA Invincibles)
7 7 0 144 20 0 0 0 40 84.71 20.57
31
Satyajit(robin) Dhanju
(Punjab Tigers)
6 5 1 143 10 11 1 0 68 152.13 35.75
32
Gajula Sai Giridhar
(Bay Area Bravos)
7 7 0 141 11 7 0 0 43 131.78 20.14
33
Zabit Darwish
(Afghan Zwanan)
9 7 2 139 5 10 0 0 46 117.80 27.80
34 10 9 2 136 7 4 0 0 45 89.47 19.43
35
Sarbjot Singh Sukhija
(West Coast United)
6 6 1 136 8 0 1 0 55 66.67 27.20
36
Gagan Bal
(berkeley CC)
9 9 0 135 12 8 1 0 51 142.11 15.00
37
Ganesh Nimavat
(CA Invincibles)
3 3 1 135 5 8 1 0 93 126.17 67.50
38
Harish Jayanti
(Bay Area Bravos)
4 3 0 134 16 6 2 0 64 174.03 44.67
39
SAIDEEP GANESH
(Afghan Zwanan)
6 6 1 134 14 6 1 0 90 148.89 26.80
40
Yousuf Khan Sr.
(Richmond Lions)
3 2 1 132 17 7 0 1 128 200.00 132.00
41
Sheryar Khan
(All Stars Sahara)
7 6 2 132 10 7 1 0 52 122.22 33.00
42
Rajkumar Selvakumar
(Bay Area Bravos)
10 8 3 131 7 6 0 0 35 137.89 26.20
43
Pranay Upadhyaya
(berkeley CC)
7 7 0 127 11 6 0 0 41 109.48 18.14
44
Shivam Mishra
(Afghan CC)
3 3 1 125 10 4 1 0 58 120.19 62.50
45
Mojib Afghan
(Afghan Zwanan)
6 6 1 123 5 9 1 0 79 159.74 24.60
46
Shafiq Lala
(CA Invincibles)
4 4 0 121 2 13 1 0 71 163.51 30.25
47
Zia Muhammad Shahzad
(Afghan Zwanan)
4 4 1 117 9 3 0 0 49 148.10 39.00
48
Ramprasad Srinivasan
(Bay Area Bravos)
8 7 2 116 3 3 0 0 44 102.65 23.20
49
Rajat Narayan
(Richmond Lions)
2 2 0 113 7 9 1 0 88 163.77 56.50
50
Asadullah Amini
(All Stars Sahara)
6 6 2 110 6 9 1 0 62 152.78 27.50
51
SULTAN WALI
(Afghan CC)
9 6 1 110 4 9 0 0 42 152.78 22.00
52
Gaurav Loe
(Punjab Tigers)
8 7 1 110 8 2 0 0 31 104.76 18.33
53
Asim Mehmood
(Afghan CC)
5 5 1 110 7 5 0 0 31 92.44 27.50
54
Mehmood Khan
(All Stars Sahara)
6 6 0 109 6 4 1 0 53 88.62 18.17
55 6 4 4 108 9 5 1 0 98 166.15 --
56
Shalim Tanveer
(West Coast United)
9 9 0 107 12 3 0 0 34 73.29 11.89
57
Goldy Goldy
(Punjab Tigers)
7 5 0 104 6 7 0 0 41 116.85 20.80
58
Anwar Ahmad
(All Stars Sahara)
3 3 0 103 10 8 1 0 73 201.96 34.33
59
Sushil Bhai
(CA Invincibles)
3 3 0 103 6 8 1 0 63 149.28 34.33
60
Rajat Sood
(Afghan CC)
4 3 1 101 7 1 1 0 57 106.32 50.50
61
Captain Ranvir Singh
(Punjab Tigers)
9 9 2 99 5 7 0 0 35 107.61 14.14
62
Ahmad Kakar
(CA Invincibles)
9 7 0 99 8 3 0 0 31 77.95 14.14
63 7 6 0 96 5 6 0 0 44 117.07 16.00
64
Muhammad Arsalan
(West Coast United)
6 5 1 95 9 3 0 0 34 158.33 23.75
65
Baljeet Dhillon
(Punjab Tigers)
3 3 1 92 7 7 1 0 55 139.39 46.00
66
Esa Kunari
(Afghan Zwanan)
7 4 0 92 5 7 1 0 53 127.78 23.00
67
Tony Tony
(Punjab Tigers)
4 3 1 92 3 1 1 0 72 105.75 46.00
68
Immtaz Immy
(Punjab Tigers)
2 2 0 90 8 4 0 0 47 126.76 45.00
69
Nishan Gill
(Punjab Tigers)
3 3 0 88 8 5 1 0 86 131.34 29.33
70
Akram Ali
(All Stars Sahara)
4 4 2 88 6 4 0 0 34 114.29 44.00
71 6 6 0 83 6 0 0 0 48 90.22 13.83
72
Guru Bajwa
(Punjab Tigers)
3 3 0 82 5 7 1 0 61 210.26 27.33
73
Adeel Ahmad
(CA Invincibles)
5 5 0 82 10 0 0 0 37 110.81 16.40
74
Hani Singh
(berkeley CC)
4 4 0 80 1 8 0 0 40 121.21 20.00
75 10 8 3 80 2 1 0 0 27 79.21 16.00
76 6 5 0 77 10 1 0 0 28 98.72 15.40
77 9 7 1 76 3 4 0 0 31 111.76 12.67
78
Taha Jamal
(Afghan Zwanan)
4 4 1 75 7 4 0 0 39 119.05 25.00
79 6 4 1 75 7 2 1 0 55 117.19 25.00
80
Sonu Singh
(Richmond Lions)
10 9 1 74 5 1 0 0 20 72.55 9.25
81
Faisal Khan
(CA Invincibles)
4 4 1 72 6 3 1 0 58 128.57 24.00
82
Arjun Dhadda
(West Coast United)
7 5 3 72 2 4 0 0 33 104.35 36.00
83
Chetan Malhotra
(Richmond Lions)
4 4 0 71 3 5 0 0 44 120.34 17.75
84 5 4 1 71 7 1 0 0 37 116.39 23.67
85
Gorden Lopes
(berkeley CC)
3 2 0 70 9 3 0 0 40 152.17 35.00
86
Nawaz Khan
(Afghan Zwanan)
7 6 0 69 0 9 0 0 19 164.29 11.50
87
Badar Malik
(All Stars Sahara)
4 3 0 67 10 1 1 0 51 109.84 22.33
88
Asif Dilawar
(CA Invincibles)
6 6 1 66 4 2 0 0 34 95.65 13.20
89
Sushil Sushil
(Punjab Tigers)
4 4 0 65 9 3 0 0 44 147.73 16.25
90
Navjot Jassi
(Richmond Lions)
9 6 2 64 2 3 0 0 31 108.47 16.00
91
Prumjot Panesar
(Afghan CC)
1 1 1 62 7 1 1 0 62 131.91 --
92
Shankar Muthumani
(berkeley CC)
5 4 0 62 7 3 0 0 29 114.81 15.50
93
Inderjit Singh Baboo
(West Coast United)
8 8 1 61 6 0 0 0 26 76.25 8.71
94 2 2 0 60 6 1 0 0 36 100.00 30.00
95 4 3 0 58 6 3 1 0 55 131.82 19.33
96
Hasam Khan
(Afghan CC)
3 3 1 58 5 1 0 0 35 85.29 29.00
97
Asadullah Amini
(All Stars Sahara)
2 2 1 57 6 2 1 0 50 105.56 57.00
98
Sagar Karvir
(berkeley CC)
7 7 2 56 4 0 0 0 23 87.50 11.20
99
Bhevash A
(Afghan CC)
1 1 0 52 6 1 1 0 52 115.56 52.00
100
Adil Shuttari
(Afghan CC)
4 3 0 51 5 1 0 0 26 110.87 17.00
101 6 6 3 51 2 2 0 0 23 108.51 17.00
102
Ezat Rk
(Afghan Zwanan)
3 3 0 50 2 3 0 0 27 125.00 16.67
103
Zack M
(Richmond Lions)
4 1 0 49 3 4 0 0 49 168.97 49.00
104
Ali Zafar
(All Stars Sahara)
3 3 1 48 2 2 0 0 25 117.07 24.00
105
Rahmanullah Safi
(All Stars Sahara)
8 6 2 48 1 3 0 0 13 109.09 12.00
106
Sanjay Stanly
(Afghan Zwanan)
2 2 0 48 0 1 0 0 31 106.67 24.00
107
Sandeep Mehta
(Bay Area Bravos)
9 7 2 48 1 2 0 0 13 88.89 9.60
108
Kavash Sharma
(berkeley CC)
8 7 0 48 3 1 0 0 14 81.36 6.86
109
Hilal Jan
(CA Invincibles)
10 10 1 47 2 1 0 0 20 72.31 5.22
110
Rehan Shakaib
(Afghan Zwanan)
9 6 1 46 3 1 0 0 21 73.02 9.20
111
Sayed Zia
(All Stars Sahara)
2 2 0 45 2 2 0 0 41 115.38 22.50
112
Tariq Khan
(All Stars Sahara)
3 2 1 45 5 1 0 0 26 104.65 45.00
113
Karthik Rayala
(Bay Area Bravos)
9 3 1 44 2 1 0 0 21 102.33 22.00
114
Kumar Mohan
(berkeley CC)
6 5 2 44 2 0 0 0 27 93.62 14.67
115
Vinoth Lingesan
(berkeley CC)
2 2 1 43 2 3 0 0 43 153.57 43.00
116
Badar Malik
(All Stars Sahara)
3 3 0 43 3 3 0 0 29 130.30 14.33
117
Manjit Bajwa
(West Coast United)
8 7 1 43 2 2 0 0 22 119.44 7.17
118 5 5 0 43 2 2 0 0 39 72.88 8.60
119
Manjit Singh
(Punjab Tigers)
5 4 1 42 0 4 0 0 35 168.00 14.00
120
Gavy Singh
(Richmond Lions)
1 1 0 42 3 1 0 0 42 116.67 42.00
121
Umer Farooq
(West Coast United)
6 5 2 42 4 0 0 0 29 93.33 14.00
122
Sid Patil
(berkeley CC)
3 3 2 42 1 0 0 0 31 80.77 42.00
123
Waqas Ahmad
(All Stars Sahara)
2 1 1 41 1 3 0 0 41 178.26 --
124
Siddarth Matani
(Afghan Zwanan)
4 4 0 41 3 0 0 0 26 95.35 10.25
125
Ramandeep Kanda
(Richmond Lions)
1 1 0 40 2 4 0 0 40 173.91 40.00
126
Aamir Ali
(CA Invincibles)
3 3 0 40 3 1 0 0 39 93.02 13.33
127
Aditya Sathya
(Bay Area Bravos)
5 4 2 38 1 0 0 0 31 73.08 19.00
128
Harry SINGH
(Richmond Lions)
3 3 0 37 6 1 0 0 24 137.04 12.33
129
Manpreet Singh
(West Coast United)
2 2 0 37 2 2 0 0 24 97.37 18.50
130
Sahij Khaira
(Punjab Tigers)
2 2 0 37 5 1 0 0 35 92.50 18.50
131
Ravi Bhandol
(West Coast United)
6 4 0 36 4 0 0 0 14 64.29 9.00
132
Waqas Zarif
(Afghan CC)
1 1 0 35 2 4 0 0 35 291.67 35.00
133
Asaad Khan
(Afghan CC)
1 1 0 34 2 1 0 0 34 141.67 34.00
134
Zaki Sultani
(Afghan Zwanan)
6 3 0 34 1 2 0 0 23 109.68 11.33
135 2 2 0 34 7 0 0 0 22 103.03 17.00
136
Skanda Rohit Sharma
(West Coast United)
2 2 0 33 1 1 0 0 21 62.26 16.50
137
Abid Ahmad
(CA Invincibles)
4 3 0 32 1 1 0 0 24 88.89 10.67
138
Rahmanullah Safi
(All Stars Sahara)
1 1 0 31 1 3 0 0 31 172.22 31.00
139
Adil Shuttari
(Afghan CC)
1 1 0 30 2 0 0 0 30 83.33 30.00
140 2 2 0 29 1 1 0 0 23 87.88 14.50
141
Satya Krishnaswamy
(Bay Area Bravos)
7 4 1 29 1 0 0 0 12 52.73 9.67
142
Anwar Ahmad
(All Stars Sahara)
2 2 0 28 6 0 0 0 24 147.37 14.00
143
Karan Singh
(Punjab Tigers)
3 3 1 28 2 0 0 0 15 112.00 14.00
144
Dilip Tummala
(Bay Area Bravos)
9 6 0 28 0 2 0 0 20 103.70 4.67
145
Anwaar Bhai
(CA Invincibles)
1 1 0 27 1 3 0 0 27 225.00 27.00
146
Raman Kumar
(berkeley CC)
1 1 0 27 0 3 0 0 27 225.00 27.00
147
Saqib Saleem
(All Stars Sahara)
1 1 0 27 2 1 0 0 27 93.10 27.00
148
Abhinesh Rao
(All Stars Sahara)
5 5 2 27 1 0 0 0 16 79.41 9.00
149 3 2 0 27 1 0 0 0 20 64.29 13.50
150
Saqib Saleem
(All Stars Sahara)
1 1 0 27 1 0 0 0 27 60.00 27.00
151 4 4 1 25 1 0 0 0 16 83.33 8.33
152
Badar Munir
(All Stars Sahara)
3 3 0 25 3 0 0 0 18 80.65 8.33
153
Asad Khan
(Afghan Zwanan)
2 2 0 24 1 1 0 0 20 126.32 12.00
154
Yaad Sandhu
(Punjab Tigers)
5 4 1 24 1 1 0 0 16 88.89 8.00
155
Zeeshan Muhammad
(All Stars Sahara)
4 4 0 24 1 0 0 0 11 40.00 6.00
156
Nasir Kunari
(Afghan Zwanan)
2 2 0 23 0 1 0 0 20 74.19 11.50
157
Sai G
(Bay Area Bravos)
1 1 0 22 4 0 0 0 22 169.23 22.00
158
Ali Raza
(Afghan CC)
2 2 1 21 2 1 0 0 15 150.00 21.00
159 2 2 0 21 1 0 0 0 19 70.00 10.50
160 5 1 0 21 1 1 0 0 21 63.64 21.00
161
Jajbir Pannu
(Punjab Tigers)
3 2 0 20 1 1 0 0 16 80.00 10.00
162
Baldev Birk
(West Coast United)
1 1 0 19 3 1 0 0 19 237.50 19.00
163
Mojib Pa
(Afghan CC)
1 1 0 19 3 0 0 0 19 118.75 19.00
164 1 1 0 19 1 0 0 0 19 90.48 19.00
165
Tamim Khan
(Afghan CC)
3 2 1 19 2 1 0 0 19 82.61 19.00
166
Harinder Sidhu
(Punjab Tigers)
1 1 0 18 2 1 0 0 18 200.00 18.00
167
Usman K
(West Coast United)
1 1 0 18 0 2 0 0 18 128.57 18.00
168 5 3 2 18 2 0 0 0 12 128.57 18.00
169 2 1 1 18 2 0 0 0 18 78.26 --
170 6 5 1 18 0 0 0 0 9 51.43 4.50
171
Rashid Khan
(Afghan Zwanan)
2 2 1 17 1 1 0 0 17 154.55 17.00
172
Vick Vicky
(Richmond Lions)
2 2 0 17 1 1 0 0 10 62.96 8.50
173
Samson Bhatti
(All Stars Sahara)
1 1 0 17 2 0 0 0 17 53.12 17.00
174 2 2 0 16 1 0 0 0 10 59.26 8.00
175
Salah Uddin
(All Stars Sahara)
7 2 1 16 0 0 0 0 12 57.14 16.00
176
Sukh S
(Richmond Lions)
1 1 0 15 1 0 0 0 15 88.24 15.00
177
Prakash Kommula
(Richmond Lions)
2 2 0 15 1 0 0 0 9 65.22 7.50
178
Bicky Rana
(Richmond Lions)
1 1 1 14 2 0 0 0 14 200.00 --
179
Yasir Khan
(Afghan CC)
1 1 0 14 3 0 0 0 14 175.00 14.00
180
Abid Ali Khan
(All Stars Sahara)
6 1 1 14 1 1 0 0 14 155.56 --
181
Suraj Gurjar
(Richmond Lions)
3 2 1 14 1 1 0 0 8 155.56 14.00
182
Naqash H
(Afghan CC)
1 1 0 14 1 0 0 0 14 127.27 14.00
183
Farid Omari
(CA Invincibles)
4 3 2 14 0 0 0 0 11 87.50 14.00
184
Vinoth Lingesan
(berkeley CC)
1 1 0 14 1 0 0 0 14 87.50 14.00
185 3 3 1 14 0 1 0 0 14 70.00 7.00
186
Tawfiq Asad
(Afghan CC)
6 4 0 14 0 0 0 0 8 63.64 3.50
187
Mohammed Noohu
(berkeley CC)
1 1 0 13 1 1 0 0 13 162.50 13.00
188
Asim M
(Afghan CC)
1 1 0 13 2 0 0 0 13 100.00 13.00
189
Ritwik Chitgopkar
(Bay Area Bravos)
1 1 0 13 0 0 0 0 13 92.86 13.00
190
Chamkour Singh
(Punjab Tigers)
3 2 0 13 0 1 0 0 10 92.86 6.50
191
Sami Mojo
(CA Invincibles)
2 2 1 13 1 0 0 0 11 86.67 13.00
192 1 1 0 13 1 0 0 0 13 86.67 13.00
193
Advik Anuganti
(Bay Area Bravos)
2 1 0 13 0 0 0 0 13 65.00 13.00
194
Zia Khan
(Afghan CC)
6 2 2 13 0 0 0 0 9 54.17 --
195
Rahma Pashtoon
(Afghan CC)
2 2 1 12 1 0 0 0 11 150.00 12.00
196
Madhu K
(berkeley CC)
3 2 1 12 0 0 0 0 9 150.00 12.00
197
Akram Ali
(All Stars Sahara)
1 1 0 12 0 1 0 0 12 75.00 12.00
198
Gaurav Patanker
(Richmond Lions)
1 1 0 12 0 1 0 0 12 66.67 12.00
199
Omati Yasini
(CA Invincibles)
4 3 2 12 0 0 0 0 7 50.00 12.00
200
Gurjot Uppal
(West Coast United)
9 6 1 12 1 0 0 0 5 48.00 2.40
201
Malyar Ahmad
(Afghan CC)
1 1 1 11 1 0 0 0 11 157.14 --
202
Asif Dilawar
(CA Invincibles)
1 1 0 11 0 1 0 0 11 122.22 11.00
203
Ezat Ullah
(Afghan Zwanan)
2 1 0 11 1 0 0 0 11 100.00 11.00
204 7 7 2 11 0 0 0 0 3 47.83 2.20
205
Hemi Khaira
(Punjab Tigers)
1 1 0 11 1 0 0 0 11 45.83 11.00
206
Deep Bai
(Punjab Tigers)
2 1 0 10 1 0 0 0 10 142.86 10.00
207
Irtaza Jafri
(West Coast United)
2 2 1 10 1 0 0 0 10 66.67 10.00
208 3 2 0 10 2 0 0 0 9 62.50 5.00
209
Nirav Rawal
(Bay Area Bravos)
3 2 2 10 1 0 0 0 7 58.82 --
210
Abhay Sottu
(Bay Area Bravos)
4 2 2 10 0 0 0 0 7 45.45 --
211
Bali Don
(All Stars Sahara)
1 1 0 10 1 0 0 0 10 40.00 10.00
212 7 5 1 10 0 0 0 0 6 40.00 2.50
213 2 2 1 9 1 0 0 0 9 150.00 9.00
214
Tariq Khan
(All Stars Sahara)
5 1 0 9 0 0 0 0 9 112.50 9.00
215
Rajat Sood
(Afghan CC)
1 1 0 9 0 0 0 0 9 69.23 9.00
216
Gurpreet Singh
(West Coast United)
1 1 0 9 0 0 0 0 9 39.13 9.00
217
Deep Singh
(Richmond Lions)
2 2 0 8 2 0 0 0 8 114.29 4.00
218
Olus Khan
(CA Invincibles)
2 2 0 8 1 0 0 0 8 66.67 4.00
219
Dipreet Biling
(Afghan Zwanan)
1 1 0 8 0 0 0 0 8 61.54 8.00
220
ayaz Khan
(CA Invincibles)
7 5 2 8 2 0 0 0 4 50.00 2.67
221
Ajay Immadi
(CA Invincibles)
1 1 0 7 0 0 0 0 7 77.78 7.00
222 3 3 1 7 1 0 0 0 6 70.00 3.50
223
Naqash Haider
(Afghan CC)
6 3 0 7 0 0 0 0 7 53.85 2.33
224
Majid Mohamad
(Afghan CC)
1 1 0 7 1 0 0 0 7 53.85 7.00
225 4 4 0 7 1 0 0 0 4 43.75 1.75
226
Yasir Khan
(Afghan CC)
3 1 0 6 0 0 0 0 6 150.00 6.00
227
Ajay Immadi
(Afghan CC)
2 2 1 6 0 0 0 0 6 85.71 6.00
228
Shaqib Shiekh
(Afghan CC)
1 1 0 6 0 0 0 0 6 66.67 6.00
229
Vijay Daniel Bula
(berkeley CC)
4 3 2 6 0 0 0 0 3 60.00 6.00
230 2 2 0 6 0 0 0 0 5 46.15 3.00
231 2 1 0 6 0 0 0 0 6 46.15 6.00
232 1 1 0 6 0 0 0 0 6 46.15 6.00
233
Jatinder Bains
(Richmond Lions)
3 1 1 5 1 0 0 0 5 125.00 --
234
Nazir Ullah
(CA Invincibles)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 83.33 5.00
235
Masood Jan
(CA Invincibles)
1 1 1 5 0 0 0 0 5 83.33 --
236
Japdeep Singh
(Punjab Tigers)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 83.33 5.00
237
Jagat Singh
(Bay Area Bravos)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 71.43 5.00
238
Nouman Mustafa
(All Stars Sahara)
1 1 0 5 1 0 0 0 5 55.56 5.00
239 3 1 1 5 0 0 0 0 5 55.56 --
240 1 1 0 5 0 0 0 0 5 55.56 5.00
241
Gagan Heer
(West Coast United)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 50.00 5.00
242
Jerry Decruz
(West Coast United)
1 1 0 5 1 0 0 0 5 45.45 5.00
243
Jagat Singh
(West Coast United)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 38.46 5.00
244
Sonu Goswami
(Richmond Lions)
1 1 0 5 0 0 0 0 5 27.78 5.00
245
Wasim M
(Richmond Lions)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 100.00 4.00
246
Sid Patil
(berkeley CC)
2 1 0 4 0 0 0 0 4 100.00 4.00
247
Sid Matani
(Afghan Zwanan)
2 2 1 4 0 0 0 0 3 57.14 4.00
248
Mr Benz
(Afghan Zwanan)
3 1 0 4 0 0 0 0 4 44.44 4.00
249
Hassan Yasin
(All Stars Sahara)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 44.44 4.00
250
Naveen Singh
(berkeley CC)
2 1 1 4 0 0 0 0 4 33.33 --
251
Sunny Singh Mehat
(West Coast United)
3 3 0 4 0 0 0 0 2 18.18 1.33
252
Karan Singh
(Richmond Lions)
1 1 0 3 0 0 0 0 3 100.00 3.00
253
Vijay Kolappan
(berkeley CC)
3 2 2 3 0 0 0 0 3 100.00 --
254
Shahid Jan
(CA Invincibles)
3 1 1 3 0 0 0 0 3 75.00 --
255
Nehal Desai
(Afghan CC)
1 1 1 3 0 0 0 0 3 60.00 --
256 1 1 0 3 0 0 0 0 3 60.00 3.00
257
Ravi Singh
(Punjab Tigers)
4 3 2 3 0 0 0 0 2 37.50 3.00
258
Sayed Zia
(All Stars Sahara)
2 1 0 3 0 0 0 0 3 37.50 3.00
259
Zack Noor
(CA Invincibles)
2 2 0 3 0 0 0 0 3 21.43 1.50
260
Prabhakar Gondi
(berkeley CC)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 100.00 2.00
261
Sanjay Singh
(Richmond Lions)
2 2 1 2 0 0 0 0 2 66.67 2.00
262
HAPPY SINGH
(Richmond Lions)
5 2 1 2 0 0 0 0 2 66.67 2.00
263
Riaz Nayeb
(Afghan Zwanan)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 50.00 2.00
264
Neeraj G
(Afghan CC)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 40.00 2.00
265
Hamid Khan
(All Stars Sahara)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 33.33 2.00
266
Mayank Arron
(Afghan CC)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 28.57 2.00
267
Saleem Mustafa
(Afghan CC)
3 1 0 2 0 0 0 0 2 25.00 2.00
268
Hamid Khan
(All Stars Sahara)
3 2 0 2 0 0 0 0 2 25.00 1.00
269
Nav Sidhu
(Richmond Lions)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 22.22 2.00
270
Dinesh Bai
(Punjab Tigers)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 22.22 2.00
271
Deep Bhai
(CA Invincibles)
1 1 0 2 0 0 0 0 2 20.00 2.00
272 1 1 1 2 0 0 0 0 2 15.38 --
273
Salah Uddin
(All Stars Sahara)
3 2 2 1 0 0 0 0 1 100.00 --
274
Gurinder Thind
(Richmond Lions)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 50.00 1.00
275
Monty Singh
(Punjab Tigers)
3 2 1 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
276
Naand Bhai
(CA Invincibles)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
277
Bali Don
(All Stars Sahara)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
278
Sahid M
(Richmond Lions)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 33.33 1.00
279
Hardik Bhakta
(West Coast United)
4 2 2 1 0 0 0 0 1 16.67 --
280
Dhruv Prabhakar
(Bay Area Bravos)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 16.67 1.00
281 1 1 0 1 0 0 0 0 1 14.29 1.00
282
Murlai Bai
(Punjab Tigers)
1 1 0 1 0 0 0 0 1 11.11 1.00
283
Syed Raza
(West Coast United)
2 2 0 1 0 0 0 0 1 9.09 0.50
284
Nikhil Yerragonda
(Bay Area Bravos)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
285
Sai Deep
(Afghan CC)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
286
Zia Khan
(All Stars Sahara)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
287
Amrit Singh
(Richmond Lions)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
288
Pavitar Nijjar
(Richmond Lions)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
289
Naveed Khan
(Richmond Lions)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
290
Jalil Mohammad
(Afghan CC)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
291 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
292
Hassan Yasin
(All Stars Sahara)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
293 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
294
Omar Jan
(Afghan Zwanan)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
295 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
296
Asad K
(CA Invincibles)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
297
Daljeet Singh
(Punjab Tigers)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
298
Sid Khan
(Afghan Zwanan)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
299 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
300
Esa Kunari
(Afghan Zwanan)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
301
Manpreet Singh
(Richmond Lions)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
302 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
303
Suliman Khan
(Afghan CC)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
304 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
305
Asaad Khan
(Afghan CC)
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
306
Sakthi Karimanal
(All Stars Sahara)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
307
Harooon Khel
(Afghan CC)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
308
Harpal Singh
(Richmond Lions)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
309
Mr Benz
(All Stars Sahara)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
310
Deshraj Deshraj
(berkeley CC)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
311
Sami Nasir
(Afghan CC)
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
312
Samir Essa
(Afghan Zwanan)
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
313 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
314
Jagat Singh
(All Stars Sahara)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
315
Umer Khan
(West Coast United)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
316
Rafeh Akram
(Afghan Zwanan)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 --
317
Mr Benz
(Afghan CC)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
318
Yuvi Yuvi
(Punjab Tigers)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
319
Shahid Jan
(CA Invincibles)
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
320 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
321 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 --
322 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
323
Prabhav Doma
(Bay Area Bravos)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00