# Player

Group

Team

Mat

Ins

No

Runs

Balls

Avg

Sr

Hs

100's

75's

50's

25's

0

6's

4's

1 Kunal Chakraborti Pool 1
 Jawani CC
8 8 1 337 247 48.14 136.44 109 1 1 2 2 0 12 23
2 Sunder Sarangan Pool 1
 Jawani CC
9 9 0 181 201 20.11 90.05 51 0 0 1 3 0 2 12
3 Chandan Gope Pool 1
 Jawani CC
7 7 2 103 157 20.60 65.61 55 0 0 1 0 1 1 5
4 Arun Dayakar Pool 1
 Jawani CC
8 8 0 92 156 11.50 58.97 24 0 0 0 0 0 0 5
5 Vivek Jayaram Pool 1
 Jawani CC
3 3 1 45 59 22.50 76.27 28 0 0 0 1 0 0 2
6 Ritesh Kale Pool 1
 Jawani CC
8 8 2 43 71 7.17 60.56 13 0 0 0 0 1 1 1
7 Yogesh Srinivasa Pool 1
 Jawani CC
9 9 0 38 81 4.22 46.91 15 0 0 0 0 3 0 1
8 Arvind Sampath Pool 1
 Jawani CC
1 1 0 29 51 29.00 56.86 29 0 0 0 1 0 1 2
9 Shriyan Gote Pool 1
 Jawani CC
2 2 0 26 32 13.00 81.25 24 0 0 0 0 0 0 2
10 Anuj Shah Pool 1
 Jawani CC
6 6 1 26 59 5.20 44.07 12 0 0 0 0 0 0 0
11 Chetan Shah Pool 1
 Jawani CC
7 6 1 24 67 4.80 35.82 9 0 0 0 0 1 0 0
12 Pramod Patlolla Pool 1
 Jawani CC
9 8 3 23 48 4.60 47.92 10 0 0 0 0 1 0 1
13 Manoj Yadav Pool 1
 Jawani CC
9 9 0 22 64 2.44 34.38 11 0 0 0 0 3 0 0
14 Shritek Jain Pool 1
 Jawani CC
3 3 1 20 29 10.00 68.97 12 0 0 0 0 0 0 0
15 Santosh Ramachandran Pool 1
 Jawani CC
5 5 0 20 67 4.00 29.85 10 0 0 0 0 0 0 1
16 Vinesh Ramakrishnan Pool 1
 Jawani CC
5 5 0 10 13 2.00 76.92 7 0 0 0 0 2 1 0
17 Sankar Jayaram Pool 1
 Jawani CC
7 6 3 9 25 3.00 36.00 5 0 0 0 0 2 0 0
18 Durgaraj Mathur Pool 1
 Jawani CC
5 5 0 8 18 1.60 44.44 6 0 0 0 0 3 0 0
19 Kaustubh Padhya Pool 1
 Jawani CC
3 3 0 7 13 2.33 53.85 5 0 0 0 0 1 0 0
20 Ganesh Natarajan Pool 1
 Jawani CC
2 1 0 3 13 3.00 23.08 3 0 0 0 0 0 0 0
21 Om Nagre Pool 1
 Jawani CC
1 1 0 3 17 3.00 17.65 3 0 0 0 0 0 0 0
22 Meet Shah Pool 1
 Jawani CC
1 1 0 1 8 1.00 12.50 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Murali Krishna Devarakonda Pool 1
 Jawani CC
1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0